Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары - Центр СПИД
Фото: aidstuva.org.ru

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

        Бо хуннерде делегейде нептереп тараан эмнеттинмес халдавырлыг аарыгларнын бирээзи ВИЧ  аары бооп турар. 2016 чылдын ноябрь 1 ге чедир сан-чурагайны  коор болза, Россияда 1 млн  6 мун 388 аарыг кижи, оларнын  149-зу бистин Тыва Республикавыста   буруткеттинген бооп турар. Оларнын хой нуруузу 20 ден 40 харга дээр назылыглар. Олар камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чоруктун туннелинде аарааннар.

           Камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чорук кылыры дээрге ол аарыгнын бир тарап нептерээр чылдагааны.

Ийиги чылдагаан:

         ВИЧ аарыглыг иштиг-сааттыг хережээн кижиден чаа-ла боттанып орар толунче дамчыыры база чаш толду аарыг иенин  эмиинин суду биле эмзиргенинин туннелинде тарап нептерээри. 

         Ындыг   таварылгалар чугле Россияда эвес,  Тывада база буруткеттинген.  Иштиг-саатыг ВИЧ-халдавырлыг херээжээн кижи кадык тол торуттунзун деп бодаар болза баш удур  химипрофилактика деп адаары эмнээшкини  эртери чугула. Бистин республикага 20 ВИЧ аарыглыг херээжээн улус божуп чиигээн.  16  уруглар  аваларынын химиопрофилактика эрткен туннелинде кадык болганнар. Дорт уруг ам дээрезинде эмчи хайгааралында артпышаан.

         Ушку чылдагаан: Хан дамчыштыр нептереп тараары.

Хирлиг, ажыглап каапкан ине, шприцти катап ажыглап сыккыртынарга дамчып болур.  Кол нуруузунда дамырынче наркотиктиг будумелдер сыкыртынар кижилер аразынга нептерээн болур. Хынаттынмаан хан база оон компонентилерин аарыг кижиже кутканынын туннелинде, чедир  арыглап - аштаттынмаан азы дезинфекция база стерилизацияны  багай кылганынын туннелинде чараштаныр маникюр, педикюр кылыр база эмчи  инструментилери  таварыштыр дамчып халдаар.

        Ынчангаш хан-биле ажылдап турар эмнелге ажылдакчылары –эмчилер, эмчи сестрлары база клиниктиг лаборатория эмчилери онзагай кичээнгейлиг болур ужурлуг. Ажылынын уезинде олар инеге шаштынып, скальпель-биле кестинип болур. Оон туннелинде ВИЧ халдай берип болур. Ажыл уезинде болган ындыг таварылгаларны хан-биле холбашкан озал-ондак (авария) дээр.  Ындыг озал-ондакка таварышкан эмчи ажылдакчылары эмчи хайгааралынга турар база тускай эмнерни ижер ужурлуг. Эмчи ажылдакчылары бодунун кылып турар ажылынга кичээнгейлиг, хынамчалыг, хан-биле болгу дег озал-ондактарны кылбас болза эки.

ВИЧ  аарыындан аарбас дизе чуну кылырыл?

1.Хой санныг эр-херээжээн чорукту кылбас, кады чурттан эжинге шынчы болуру.

2. Арага-дары ишпес, ынаар сундукпас, наркотиктиг будумелдер ажыглавас.

3.Спортка хандыкшыыры база кадык-чаагай чуртталга-биле чурттары.

Бистин республикада ВИЧ/СПИД-ке  удур  демисел тову ажылдап турар.  ВИЧ аарынын дугайында билдинмес айтырыглар азы хынадып алыксап турар болзунарза,  Кызыл хоорай, Оюн Курседи кудумчузу 159 «А» дугаарлыг бажынга кээрим манап тур бис. Харылзажыр телефоннары 6-25-61, 6-34-21, 6-21-83.
Кончук Чечек-ВИЧ/СПИД удур демисел  товунун эмчизи.

В Туве принимаются меры по предупреждению возникновения африканской чумы свиней - Правительство Республики ТываСлужба по ветеринарному надзору Республики Тыва информирует о мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на территории республики.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Рак молочной железы: профилактика и методы обследования - Министерство здравоохраненияВ Республике Тыва с 23 октября по 23 ноября объявлен месячник борьбы с раком молочной железы, под лозунгом «Розовая лента».
20.10.2017 Министерство здравоохранения
Вертолет санитарной авиации выполнил 117 вылетов в районы Тувы - Правительство Республики ТываСразу четыре пациента сегодня прибыли в Кызыл на вертолете санитарной авиации из Ак-Довурака и Чадана.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Новый замминистра здравоохранения знакомится с коллективами медучреждений республики - ИА Тува-ОнлайнНедавно назначенный заместитель министра здравоохранения по экономическим вопросам Дмитрий Карымов изучает медицинские учреждения республики.
19.10.2017 ИА Тува-Онлайн
С 27 мая вертолет санитарной авиации выполнил 117 вылетов в районы Тувы - Министерство здравоохраненияСразу четыре пациента сегодня прибыли в Кызыл на вертолете санитарной авиации из Ак-Довурака и Чадана.
19.10.2017 Министерство здравоохранения
С 27 мая вертолет санитарной авиации выполнил 117 вылетов в районы Тувы - Министерство здравоохраненияСразу четыре пациента сегодня прибыли в Кызыл на вертолете санитарной авиации из Ак-Довурака и Чадана.
19.10.2017 Министерство здравоохранения
В Туве принимаются меры по предупреждению возникновения африканской чумы свиней - Правительство Республики ТываСлужба по ветеринарному надзору Республики Тыва информирует о мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на территории республики.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Рак молочной железы: профилактика и методы обследования - Министерство здравоохраненияВ Республике Тыва с 23 октября по 23 ноября объявлен месячник борьбы с раком молочной железы, под лозунгом «Розовая лента».
20.10.2017 Министерство здравоохранения
Ещё раз о профилактике гипертонии - Тувинская правда
Ещё раз о профилактике гипертонии
Гипертоническая болезнь представляет собой прогрессирующее хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Тувинская правда
В Туве ночью на охоте 38-летний мужчина, перепутав, застрелил охотившегося с ним знакомого - ИА Тува-ОнлайнВ Тоджинском районе Тувы 38-летний житель села Ырбан обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
20.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Тувинские энергетики борются с энерговорами новым способом - Администрация г.КызылПоймать энерговора тувинским энергетикам в ночное время суток теперь не составит труда.
19.10.2017 Администрация г.Кызыл
В августе текущего года в дежурную часть столичной полиции поступило заявление от 43-летнего жителя поселка Каа-Хем, который рассказал, что в возле первой остановки левобережного дачного общества  г. Кызыла, неизвестные,
19.10.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
В ДТП погибли молодые люди В 7 часов 30 минут 8 октября в ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Салчака Токи, напротив дома №18, машина врезалась в дерево.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
  В Кызыле перевернулась маршрутная «ГАЗель» Около 16 часов, 28 сентября, на улице Кочетова, напротив дома № 99, произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей... - Плюс Информ
Дети травятся алкоголем, получают ожоги, падают с лошадей...
Когда читаешь очередную сводку МВД Тувы, где речь идет об увеличении случаев травмирования детей, волей-неволей напрашивается мысль: да что происходит с родителями?
Плюс Информ
«Летящая на крыльях солнца» - Плюс ИнформТак называется персональная выставка хакасской художницы Ирины Чарковой, которая была торжественно открыта в Кызыле в пятницу, 13 октября, в Доме туризма на территории скульптурного комплекса «Центр Азии».
22.10.2017 Плюс Информ
О работе V (XXI) Всероссийского археологического съезда, посвященного 180 - летию со дня рождения В.В. Радлова - Новые исследования ТувыПо инф. ТИГПИ Со 2 по 7 октября 2017 г. в Алтайском крае прошел V (XXI) Всероссийский археологический съезд, посвященный 180-летию со дня рождения В.В.
22.10.2017 Новые исследования Тувы
Вы меня еще увидите - Тувинская правда— Вы меня ещё увидите, — пообещала Алёна Ондар, уходя. — Через два года. В 2018-м у меня будет Америка, а в 2019-м — ...
21.10.2017 Тувинская правда
Здесь когда–то были утки… - Плюс Информ
Здесь когда–то были утки…
Обыкновенные утки, на них можно было охотиться. Правда, сам нынешний глава администрации ПГТ Каа-Хем на них не охотился – охотились его родители.
Плюс Информ
Народный хоомейжи Тувы — душа России - Тувинская правда
Народный хоомейжи Тувы — душа России
Народный хоомейжи, обладатель Гран-при международного симпозиума «Хоомей» (1998) Игорь Кошкендей, солист и руководитель ансамбля «Чиргилчин», получит премию «Душа России» от Правительства РФ в размере 100 тысяч рублей.
Тувинская правда
«Летящая на крыльях солнца» - Плюс Информ
«Летящая на крыльях солнца»
Так называется персональная выставка хакасской художницы Ирины Чарковой, которая была торжественно открыта в Кызыле в пятницу, 13 октября, в Доме туризма на территории скульптурного комплекса «Центр Азии».
Плюс Информ
Исход решил Армагеддон - Тувинская правдаДве бронзовые медали завоевала 10-летняя шахматистка из Тувы Саюди Оюн в г. Тосно Ленинградской области, где с 8 по 15 октября прошли соревнования по шахматам на кубок губернатора Ленинградской области,
21.10.2017 Тувинская правда
Площадка здоровья - РЦМПЗавершилась третья Площадка здоровья. Выступали врачи: кардиолог, диетолог, инструктор ЛФК.
21.10.2017 РЦМП
Крупный спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем будет достроен в 2018 году – итоги встречи Главы Тувы с министром спорта России - Правительство Республики ТываСегодня, 20 октября, в Минспорте России состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Первые — в волейболе - Тувинская правда
Первые — в волейболе
В Москве на базе Дома спорта «Янтарь» состоялись финальные игры IV Спартакиады среди федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору.
Тувинская правда
Призеры из Тувы
С 12 по 15 октября в городе-герое Смоленске, во Дворце спорта «Юбилейный», прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет.
Тувинская правда
Путевки на чемпионат России - Тувинская правда
Путевки на чемпионат России
В Агинске Забайкальского края состоялось первенство Сибирского федерального округа среди юношей 2002 — 2003 годов рождения по вольной борьбе.
Тувинская правда
Здесь когда–то были утки… - Плюс ИнформОбыкновенные утки, на них можно было охотиться. Правда, сам нынешний глава администрации ПГТ Каа-Хем на них не охотился – охотились его родители.
22.10.2017 Плюс Информ
В Кызыле под эгидой "Единой России" проведен семинар-практикум для медработников Тувы - ИА Тува-Онлайн21 октября, в Кызыле, в рамках реализации проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» в сфере здравоохранения и работы Межрегионального координационного Совета (МКС) партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Тыва,
22.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Росреестр приглашает 27 октября предпринимателей на индивидуальные консультации - ИА Тува-Онлайн27 октября 2017 с 09.00 до 12.00 Управление Росреестра по Республике Тыва по адресу: г. Кызыл, ул.
20.10.2017 ИА Тува-Онлайн
Минстрой Тувы: программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда выполняется - Правительство Республики ТываМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информирует о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва
Крупный спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем будет достроен в 2018 году – итоги встречи Главы Тувы с министром спорта России - Правительство Республики ТываСегодня, 20 октября, в Минспорте России состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
20.10.2017 Правительство Республики Тыва