Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары - Центр СПИД
Фото: aidstuva.org.ru

ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары

        Бо хуннерде делегейде нептереп тараан эмнеттинмес халдавырлыг аарыгларнын бирээзи ВИЧ  аары бооп турар. 2016 чылдын ноябрь 1 ге чедир сан-чурагайны  коор болза, Россияда 1 млн  6 мун 388 аарыг кижи, оларнын  149-зу бистин Тыва Республикавыста   буруткеттинген бооп турар. Оларнын хой нуруузу 20 ден 40 харга дээр назылыглар. Олар камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чоруктун туннелинде аарааннар.

           Камгалал чок хой санныг улус-биле эр-херээжен чорук кылыры дээрге ол аарыгнын бир тарап нептерээр чылдагааны.

Ийиги чылдагаан:

         ВИЧ аарыглыг иштиг-сааттыг хережээн кижиден чаа-ла боттанып орар толунче дамчыыры база чаш толду аарыг иенин  эмиинин суду биле эмзиргенинин туннелинде тарап нептерээри. 

         Ындыг   таварылгалар чугле Россияда эвес,  Тывада база буруткеттинген.  Иштиг-саатыг ВИЧ-халдавырлыг херээжээн кижи кадык тол торуттунзун деп бодаар болза баш удур  химипрофилактика деп адаары эмнээшкини  эртери чугула. Бистин республикага 20 ВИЧ аарыглыг херээжээн улус божуп чиигээн.  16  уруглар  аваларынын химиопрофилактика эрткен туннелинде кадык болганнар. Дорт уруг ам дээрезинде эмчи хайгааралында артпышаан.

         Ушку чылдагаан: Хан дамчыштыр нептереп тараары.

Хирлиг, ажыглап каапкан ине, шприцти катап ажыглап сыккыртынарга дамчып болур.  Кол нуруузунда дамырынче наркотиктиг будумелдер сыкыртынар кижилер аразынга нептерээн болур. Хынаттынмаан хан база оон компонентилерин аарыг кижиже кутканынын туннелинде, чедир  арыглап - аштаттынмаан азы дезинфекция база стерилизацияны  багай кылганынын туннелинде чараштаныр маникюр, педикюр кылыр база эмчи  инструментилери  таварыштыр дамчып халдаар.

        Ынчангаш хан-биле ажылдап турар эмнелге ажылдакчылары –эмчилер, эмчи сестрлары база клиниктиг лаборатория эмчилери онзагай кичээнгейлиг болур ужурлуг. Ажылынын уезинде олар инеге шаштынып, скальпель-биле кестинип болур. Оон туннелинде ВИЧ халдай берип болур. Ажыл уезинде болган ындыг таварылгаларны хан-биле холбашкан озал-ондак (авария) дээр.  Ындыг озал-ондакка таварышкан эмчи ажылдакчылары эмчи хайгааралынга турар база тускай эмнерни ижер ужурлуг. Эмчи ажылдакчылары бодунун кылып турар ажылынга кичээнгейлиг, хынамчалыг, хан-биле болгу дег озал-ондактарны кылбас болза эки.

ВИЧ  аарыындан аарбас дизе чуну кылырыл?

1.Хой санныг эр-херээжээн чорукту кылбас, кады чурттан эжинге шынчы болуру.

2. Арага-дары ишпес, ынаар сундукпас, наркотиктиг будумелдер ажыглавас.

3.Спортка хандыкшыыры база кадык-чаагай чуртталга-биле чурттары.

Бистин республикада ВИЧ/СПИД-ке  удур  демисел тову ажылдап турар.  ВИЧ аарынын дугайында билдинмес айтырыглар азы хынадып алыксап турар болзунарза,  Кызыл хоорай, Оюн Курседи кудумчузу 159 «А» дугаарлыг бажынга кээрим манап тур бис. Харылзажыр телефоннары 6-25-61, 6-34-21, 6-21-83.
Кончук Чечек-ВИЧ/СПИД удур демисел  товунун эмчизи.

Названы новые социальные предприниматели, получившие беспроцентные займы Фонда «Наше будущее» - ИА Тува-ОнлайнФонд «Наше будущее» назвал первых победителей Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2017».
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает о трагической гибели советника Министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Львовича Ланского.
20.08.2017 Росздравнадзор
В медицинских учреждениях Тувы можно оформить электронный больничный - Министерство здравоохраненияТеперь практически во всех медицинских учреждениях жители республики могут оформить электронный лист нетрудоспособности.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Объявляется вакансия - Министерство здравоохраненияТребуется врач патологоанатом со знанием гистологии, заработная плата от 25 тыс.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Как получить путевку для ребенка - Министерство здравоохраненияВ Республиканской детской больнице, межкожуунных медицинских центрах и центральных кожуунных больницах можно получить направление на санаторно-курортное лечение для детей,
17.08.2017 Министерство здравоохранения
Названы новые социальные предприниматели, получившие беспроцентные займы Фонда «Наше будущее» - ИА Тува-ОнлайнФонд «Наше будущее» назвал первых победителей Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2017».
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает о трагической гибели советника Министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Львовича Ланского.
20.08.2017 Росздравнадзор
В медицинских учреждениях Тувы можно оформить электронный больничный - Министерство здравоохраненияТеперь практически во всех медицинских учреждениях жители республики могут оформить электронный лист нетрудоспособности.
18.08.2017 Министерство здравоохранения
Маршрут здоровья - Плюс Информ
Маршрут здоровья
В начале лета бригада «Маршрута здоровья» выехала в село Суг-Аксы Сут-Хольского района.
Плюс Информ
Развитие санитарной авиации в Туве
Вертолет с медицинским модулем МИ-8 МТВ 2016 года выпуска прибыл в Кызыл в конце мая и практически сразу же начались вылеты в районы республики.
Плюс Информ
По факту ДТП, в котором погибли шесть человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело - ГИБДДПрибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» с двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года ехал в сторону Кызыла.
21.08.2017 ГИБДД
________________________________thumb_main - Sibnovosti.ruВ Туве в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе один ребенок, три человека пострадали.
21.08.2017 Sibnovosti.ru
Глава Тувы выразил соболезнования родным и близким погибших в страшном ДТП - Правительство Республики ТываВечером, 20 августа, в районе шахты поселка Усть-Элегест столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ 21010 и 21014.
21.08.2017 Правительство Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
Миры Шоя Чурука - Плюс ИнформШой Чурук создает свои миры, населяет их разными персонажами. Но в каждый из этих миров есть только один путь – через Туву.
22.08.2017 Плюс Информ
Историко-культурное наследие Центральной Азии - на международной конференции в Туве - ИА Тува-Онлайн24 августа в Центре тувинской культуры состоится Вторая научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие народов Центральной Азии: перспективы развития и проблемы сохранения",
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
По идее Конгар-оола… - Тувинская правдаВ минувший четверг, 17 августа, закончились официальные мероприятия второго международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии».
19.08.2017 Тувинская правда
Выступят военные оркестры - Тувинская правда
Выступят военные оркестры
В Кызыле 1 сентября, в День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, учрежденный указом главы республики в память о дне отправки Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона на фронт,
Тувинская правда
Разнообразие культур - Тувинская правда
Разнообразие культур
Как и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
Тувинская правда
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Туву с рабочей командировкой посетил заместитель руководителя Ространснадзора - Правительство Республики ТываПо поручению Главы Тувы встречу с Асланбеком Ахоховым провел вице-премьер Аяс Чудаан-оол.
21.08.2017 Правительство Республики Тыва
В Туве побывал "Черный тигр" ММА Расул Мирзаев - ИА Тува-ОнлайнВот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
20.08.2017 ИА Тува-Онлайн
Страшновато лечь под штангу - Тувинская правдаВ минувшее воскресенье в честь Дня республики и Дня физкультурника на стадионе им.
19.08.2017 Тувинская правда
Праздник сильных людей - Тувинская правда
Праздник сильных людей
12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
Тувинская правда
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
По факту ДТП, в котором погибли шесть человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело - ГИБДДПрибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» с двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года ехал в сторону Кызыла.
21.08.2017 ГИБДД
Сельское хозяйство Тувы получит компенсацию за нанесенные штормовым ветром и крупным градом ущерб - ИА Тува-ОнлайнРегионы, пострадавшие от паводков и других природных катаклизмов, получат государственную поддержку по поручению федеральных властей.
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн
В Туве спасатели нашли трех заблудившихся женщин - МЧС Республики Тыва20 августа днем, в 10 км от станции «Тайга» в лесном массиве спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся накануне в лесу трех грибников-женщин.
21.08.2017 МЧС Республики Тыва
В целях снижения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и обеспечения готовности организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к новому отопительному
21.08.2017 Единая Россия
Александр Черноусов: Кызыл готовится к Дню города - ИА Тува-ОнлайнГород Кызыл в этом году отметит свой 103-й день рождения. Празднования по случаю Дня города пройдут 9 сентября.
21.08.2017 ИА Тува-Онлайн