Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЧОНУНГА АЧЫ-БУЯННЫГ

Бо кыжын Бай-Тайга кожууннуң девискээринге улуг хар чагганы-биле кончуг берге байдал тургустунган болгай. Сумулар аразының болгаш ыраккы кыштагларже орук харылзаазы безин үзүлген турган. Бүгү республиканың удуртулгазы, кожууннары база тус черниң суму чагыргалары, хуу сайгарлыкчылары, күчүлүг техникалыг чолаачылар, чурттакчы чон бүгү күжүн мөөңнеп тургаш, бергелерни демнии-биле ажып эрткен.

Ол-ла бүгү нарын байдалдарның аразындан кожууннуң чурттакчы чонун хөмүр-даш-биле хандырарының дугайында чидиг айтырыг база көдүрлүп турган. Кылын харлыг, соок кыжын кожуунче хөмүр-даш сөөртүрү бергедээн. Ындыг үелерде хуу сайгарлыкчылар чоннуң хереглелин хандырырары-биле хөмүр-дашты боттарының кызымаккай чоруу-биле сөөртүп турганнар.

Оларның бирээзинге хуу сайгарлыкчы Орлан Михайлович Иргек хамааржыр. Ол 1992 чылда шериг албан хүлээлгезин күүсеткен соонда-ла, ол үениң агымының аайы-биле сайгарлыкчы мергежилди шилип алган. 2003 чылда бодунуң күжү-биле «Газель» автобусту садып алгаш, кожуун биле Кызыл хоорай аразынга чоннуң аргыштырылгазын хандырары-биле хөй чылдарда ажылдаан. 2013 чылда, Көдээ ажыл-агый банкызындан чээли акша алгаш, МАЗ-6430 деп маркалыг улуг чүък машиназын садып алган. Амгы үеде ыраккы Мөңгүн-Тайга болгаш Бай-Тайга кожууннарының албан черлерин хөмүр-даш-биле хандырарының конкурс, аукционнарынга идепкейлиг киржип, одаар хөмүрнү сөөртүп турар.

Эрткен чылын кыштың берге улуг хар дүшкен үезинде кожууннуң хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге 28 өг-бүлелеринге 20 тонна хөмүр-дашты үлештир деткимче кылдыр дүжүрүп бергени өөрүнчүг болган.

Тыва Республиканың экономика яамызының хуу сайгарлыкчыларны деткиири-биле чоруткан тускай программазын таварыштыр чарлааны конкурска киришкеш, Орлан Михайлович күрүне деткимчезин алыр аас-кежиктиг тиилекчи болган.

Орлан Иргек биче бүдүрүлгелер ажыдар сорулгалыг аныяктарны, чаа эгелеп чоруур сайгарлыкчыларны Тыва Республиканың Чазааның болгаш Экономика яамызың күрүне программаларынга киржирин сүмелеп, арга-дуржулгазын эш-өөрүнге берип чоруур.

Чонунга ачы-дузалыг, эрес-шудургу, эчис-соруктуг, энерел сеткилдиг сайгарлыкчывыска ажыл-ижинге ам-даа улуг чедиишкиннерни, каң дег кадыкты күзеп каалы.

Шеңне КУУЖААН.

  Тээли суур.

«Шын» солуну, 21.03.2017 г.
Ворота в Азию, окно в Сибирь - Тувинская правдаТУВА — МОНГОЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Глава Тувы провел переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов.
23.01.2018 Тувинская правда
Горняки шахты «Межегейуголь» в Туве установили всероссийский рекорд по проходке - ИА Тува-ОнлайнГорняки шахты «Межегейуголь» в Туве (входит в ЕВРАЗ) установили всероссийский отраслевой рекорд по проходке.
22.01.2018 ИА Тува-Онлайн
В республике регулярно проводятся  сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
22.01.2018 Министерство экономики
«БТК групп» приходит в Туву - Тувинская правдаКрупный российский холдинг запускает в Туве швейное производство. Холдинг «БТК групп» завершил набор сотрудников для швейного производства в Туве.
20.01.2018 Тувинская правда
Ворота в Азию, окно в Сибирь - Тувинская правдаТУВА — МОНГОЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Глава Тувы провел переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов.
23.01.2018 Тувинская правда
Горняки шахты «Межегейуголь» в Туве установили всероссийский рекорд по проходке - ИА Тува-ОнлайнГорняки шахты «Межегейуголь» в Туве (входит в ЕВРАЗ) установили всероссийский отраслевой рекорд по проходке.
22.01.2018 ИА Тува-Онлайн
В республике регулярно проводятся  сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
22.01.2018 Министерство экономики
«БТК групп» приходит в Туву - Тувинская правда
«БТК групп» приходит в Туву
Крупный российский холдинг запускает в Туве швейное производство. Холдинг «БТК групп» завершил набор сотрудников для швейного производства в Туве.
Тувинская правда
Лавка Желтухина - Тувинская правда
Лавка Желтухина
На днях у одного из успешных фермеров Кызылского района Александра Желтухина произошло приятное событие: наконец-то ему удалось открыть лавку фермера на ул.
Тувинская правда
Эффективность инвестиций - Тувинская правда
Эффективность инвестиций
Обеспечение успешного прохождения зимовки скота — в приоритете минсельхоза Тувы.
Тувинская правда
Сегодня около 10 часов в правоохранительные органы Эрзинского района поступило сообщение об обнаружении в местечке «Инек-Чыдыны» сумона Морен тел двух местных жительниц, 52- и 54-х лет, с признаками общего переохлаждения.
22.01.2018 Следственный комитет
Сообщение о пропаже двух мальчиков в возрасте 4 и 6 лет поступило в городскую полицию днем 22 января.
23.01.2018 МВД Республики Тыва
В минувшие сутки в результате предпринятого ряда конкретных мер, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
23.01.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
Плюс Информ
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
Три сокровища Тувы - Министерство культурыОдин из ведущих российских каналов о путешествиях, истории, науке и людях «Моя Планета» в августе прошлого года опубликовала познавательный материал о путешествии по Туве.
23.01.2018 Министерство культуры
К 100-летию Николая Рушева - Новые исследования ТувыПо инф. НМ РТ В 2018 г. общественность Тувы будет отмечать знаменательный юбилей – 100-летие со дня рождения театрального художника Николая Константиновича Рушева,
22.01.2018 Новые исследования Тувы
Закрытие «Года молодежных инициатив» - Центр СПИД20 января 2018 года в Тувинском государственном музыкально-драматическом театре имени в. Кок-оола была церемония закрытия Года молодежных инициатив.
23.01.2018 Центр СПИД
Секрет мастера: надо снимать сердцем - Тувинская правда
Секрет мастера: надо снимать сердцем
Сегодня у коллектива «Тувинской правды» особенный день. Нашему коллеге легендарному фотомастеру Владимиру Савиных исполнилось 80 лет.
Тувинская правда
Вышел сборник произведений композитора Каадыр–оола Бегзи - Плюс Информ
Вышел сборник произведений композитора Каадыр–оола Бегзи
В сборнике, под названием «Тывада час» («Весна в Туве»), представлены произведения вокальной и инструментальной музыки – сочинения Каадыр-оола Бегзи.
Плюс Информ
О былом - Тувинская правда
О былом
Сегодня знакомим читателей с двумя книжными новинками — прекрасно изданными и интересными широкому кругу жителей региона.
Тувинская правда
Новый сезон открыт - Тувинская правда19 — 21 января в г. Красноярске проходил 16-й открытый всероссийский турнир по вольной и женской борьбе на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.
23.01.2018 Тувинская правда
На прошлой неделе, на базе спортивного зала «Автомобилист» прошло яркое спортивное событие - Первенство Министерства внутренних дел по Республике Тыва по самозащите без оружия.
22.01.2018 МВД Республики Тыва
В двадцатке сильнейших - Тувинская правдаДельфийская сборная Республики Тыва вошла в двадцатку сильнейших сборных страны.
20.01.2018 Тувинская правда
Душою преданы... железу - Плюс Информ
Душою преданы... железу
Чем увлечен в наши дни прекрасный пол? Да тем же самым, чем и мужчины — спортом.
Плюс Информ
Спортивный праздник - Тувинская правда
Спортивный праздник
Слова знаменитого народного хоомейжи Тувы Кайгал-оола Ховалыга, что настоящий тувинец должен быть достоин уважения всех членов своей семьи и быть во всем им примером, должен уметь прийти на помощь другим, быть уважительным,
Тувинская правда
Есть шахматный клуб! - Тувинская правда
Есть шахматный клуб!
В Тувинском госуниверситете 17-го января состоялось долгожданное открытие шахматного клуба под названием «Гроссмейстер».
Тувинская правда
В МВД по Республике Тыва подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2017 год - МВД Республики ТываСегодня, 23 января, в МВД по Республике Тыва состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2017 год.
23.01.2018 МВД Республики Тыва
Двенадцать человек спасены в Туве из сломавшихся на трассах в морозы автомобилей - FlashSiberiaисточник: FlashSiberia Двенадцать человек, в том числе пять детей, эвакуированы в Туве из сломавшегося на дорогах республики в морозы автомобилей.
23.01.2018 FlashSiberia
Депутатский корпус Верховного Хурала поздравил ветерана тувинской журналистики Владимира Савиных с юбилеем - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня с 80-летним юбилеем чествуют ветерана тувинской журналистики, фотомастера Владимира Никандровича Савиных.
23.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Ворота в Азию, окно в Сибирь - Тувинская правдаТУВА — МОНГОЛИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Глава Тувы провел переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов.
23.01.2018 Тувинская правда
Секрет мастера: надо снимать сердцем - Тувинская правдаСегодня у коллектива «Тувинской правды» особенный день. Нашему коллеге легендарному фотомастеру Владимиру Савиных исполнилось 80 лет.
23.01.2018 Тувинская правда