Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
Фото: tyva.er.ru

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и ранним утром 27 февраля приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, спорткомплекс имени И. Ярыгина, хурээ «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских молебен парламентарии от имени Главы Тувы Шолбана Кара-оола,  Верховного Хурала и Правительства Республики Тыва поздравили присутствующих с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты  года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им  всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа, с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на двух языках поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Присутствующих также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Шойгу и Мерген Ооржак.

Победителям национальных игр, проведение которых организовал Тувинский центр традиционной культуры и ремесел, были вручены ценные призы.

Последние новости Тывы по теме:
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
«Единая Россия» приняла участие в закладке первого бетонного блока по проекту реконструкции Коммунального моста в Кызыле - Единая РоссияЧлен Высшего совета партии «Единая Россия», Глава Тувы Шолбан Кара-оол дал старт реконструкции коммунального моста в Кызыле, после того,
20.11.2017 Единая Россия
фото: khural.org - Единая Россияфото: khural.org 18 ноября, в п. Никола Иркутской области и.о.
20.11.2017 Единая Россия
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru Ранее и.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркивал важность работы в сложных регионах – Иркутской и Омской областях «Единая Россия» усилит работу в регионах,
18.11.2017 Единая Россия
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru Исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проведет в Иркутске ряд встреч На 18 ноября запланировано совещание исполняющего обязанности секретаря Генерального совета «Единой
18.11.2017 Единая Россия
Банк России и Министерство образования и науки Тувы договорились вместе повышать финансовую грамотность школьников и студентов - Единая РоссияСоглашение о сотрудничестве в области организации и проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся Тувы,
18.11.2017 Единая Россия
16 Ноября 2017 В период с 13 по 15 ноября 2017 года более 50 юристов региональных избиркомов изучали вопросы состояния и перспективы развития российского законодательства о выборах и референдумах,
17.11.2017 Избирательная комиссия
фото: khural.org - Единая Россияфото: khural.org 16 ноября, Секретарь Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия« ,
17.11.2017 Единая Россия
В Кызыле началось строительство моста через Енисей - ИА Тува-ОнлайнКрупномасштабная стройка – реконструкция Коммунального моста – стартовала в столице Тувы.
20.11.2017 ИА Тува-Онлайн
фото: khural.org - Единая Россияфото: khural.org 18 ноября, в п. Никола Иркутской области и.о.
20.11.2017 Единая Россия
Фото: er.ru - Единая РоссияФото: er.ru Ранее и.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркивал важность работы в сложных регионах – Иркутской и Омской областях «Единая Россия» усилит работу в регионах,
18.11.2017 Единая Россия
Проектный бюджет - Плюс Информ
Проектный бюджет
Проект бюджета Тувы на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов направлен в Верховный Хурал на рассмотрение.
Плюс Информ
По собственному желанию… - Тувинская правда
По собственному желанию…
В среду, 8 ноября, глава Тувы Шолбан Кара-оол принял отставку министра строительства Владимира Фалалеева, который в течение двух последних лет возглавлял одну из непростых отраслей республики.
Тувинская правда
Взгляд человека со стороны на Туву - Плюс Информ
Взгляд человека со стороны на Туву
Если честно, то это вовсе не со стороны, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина приехала посмотреть, как идут дела по президентским проектам.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс ИнформПри расследовании пожара, установлено убийство Следственные органы Тувы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 12 октября текущего года на месте возгорания избушки,
22.11.2017 Плюс Информ
Оперуполномоченные отделения по раскрытию краж и угонов автомототранспортных средств уголовного розыска Управления МВД России по г. Кызылу раскрыли ранее совершенную кражу транспортного средства.
21.11.2017 МВД Республики Тыва
Накануне, 20 ноября в Управление МВД России по г. Кызылу обратился 36-летний житель одного из левобережных дачных обществ.
21.11.2017 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждена за неуплату алиментов Приговором мирового судьи судебного участка г.
Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений - Плюс Информ
Раскрыто и доказано – по следам старых и новых преступлений
Ночное время испокон веков считалось самым благоприятным для лихих людей – разбойников.
Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников - Плюс Информ
Ночной Кызыл, или Изнанка праздников
Праздник – это хорошо. Это весело, а если попасть на мероприятие типа: «Ночь искусств» в музее, то и познавательно.
Плюс Информ
В московском парке появится скульптура, посвященная первой балерине Тувы Наталье Ажикмаа-Рушевой - ИА Тува-Онлайн25 ноября 2017 года в 14:30, накануне Дня матери, в народном парке «Надежда» в Москве состоится открытие памятника Наталье Дойдаловне Ажикмаа, одной из первых балерин Тывы,
21.11.2017 ИА Тува-Онлайн
Новый дом культуры в Чаа-Сууре - Министерство культурыПросторный, светлый, тёплый, с высокими потолками, зеркалами на всю стену, большой гардеробной и уютными гримёрными – таким предстал глазам первых посетителей новый Дом культуры в селе Чаа-Суур Овюрского района.
21.11.2017 Министерство культуры
27 ноября в 14.00 часов в Национальном музее Тувы состоится закрытие выставки.
21.11.2017 Администрация г.Кызыл
Манящая Индия - Тувинская правда
Манящая Индия
В министерстве культуры Тувы прошла встреча с делегацией из Культурного центра им.
Тувинская правда
Мелодия жизни - Тувинская правда
Мелодия жизни
Имя Натальи Лопсан широко известно не только в среде профессиональных музыкантов и работников культуры.
Тувинская правда
Открытие филармонии, дубль два - Плюс Информ
Открытие филармонии, дубль два
Сезон в филармонии, теоретически, уже открыли. В ДНТ… А на прошлой неделе состоялся первый в этом сезоне концерт именно в филармонии.
Плюс Информ
По примеру отцов - Тувинская правдаГлава Тувы встретился с золотыми чемпионами. Глава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с тувинскими спортсменами — победителями престижных турниров, прошедших в ноябре этого года.
21.11.2017 Тувинская правда
В рамках приоритетного проекта «Хуреш в детские сады» сегодня, 21 ноября прошло первенство по тувинской национальной борьбе «хуреш» среди воспитанников детского сада «Сылдысчыгаш» - Министерство образования и наукиОткрытие первенства началось с национальной тувинской песни «Эне-Сай» в исполнении Ангелины Ооржак – студентки Кызылского колледжа искусств им.
21.11.2017 Министерство образования и науки
Глава Тувы встретился с золотыми чемпионами - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с тувинскими спортсменами - победителями престижных турниров, прошедших в ноябре этого года.
20.11.2017 Правительство Республики Тыва
На вершине мирового пьедестала - Тувинская правда
На вершине мирового пьедестала
Пять золотых медалей спортсменов Тувы на мировых чемпионатах по кикбоксингу и самбо, чемпионате Европы по дзюдо!
Тувинская правда
Болели за тувинцев - Тувинская правда
Болели за тувинцев
В Нефтеюганске 28 — 29 октября прошел Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова.
Тувинская правда
Тоджинский чемпионат - Тувинская правда
Тоджинский чемпионат
На базе Тоора-Хемской ДЮСШ 27 октября проведен первый чемпионат Тоджинского района в честь четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина.
Тувинская правда
В Туве 22 ноября ожидаются ветер и сильный снег на перевалах. Будьте осторожны! - МЧС Республики ТываПо информации Тувинского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем 22 ноября местами по республике ожидаются усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, метель, на дорогах гололедица,
21.11.2017 МЧС Республики Тыва
Масштабные учения энергетиков прошли на территории Тувы - ИА Тува-ОнлайнНа базе компании АО «Тываэнерго» (Общество под управлением ПАО «МРСК Сибири») прошли совместные учения по отработке взаимодействия органов управления,
21.11.2017 ИА Тува-Онлайн
В Туве «Всероссийский день правовой помощи детям» прошел с участием Ивана Гусарова - представителя Минобрнауки России - Министерство образования и наукиДата дня правовой помощи детям установлена решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
21.11.2017 Министерство образования и науки
Профилактику правонарушений в Туве изучают представители правительственной комиссии - Правительство Республики ТываВ Туву прибыли представители межведомственной рабочей группы при Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
21.11.2017 Правительство Республики Тыва
Глава Тувы с рабочей командировкой находится в Москве - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 21 ноября примет участие в ХVIII заседании Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.
21.11.2017 Правительство Республики Тыва