Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
Фото: tyva.er.ru

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и ранним утром 27 февраля приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, спорткомплекс имени И. Ярыгина, хурээ «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских молебен парламентарии от имени Главы Тувы Шолбана Кара-оола,  Верховного Хурала и Правительства Республики Тыва поздравили присутствующих с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты  года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им  всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа, с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на двух языках поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Присутствующих также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Шойгу и Мерген Ооржак.

Победителям национальных игр, проведение которых организовал Тувинский центр традиционной культуры и ремесел, были вручены ценные призы.

Последние новости Тывы по теме:
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В рамках федерального партийного проекта «Детские сады - детям» 2 октября 2017 года в Республике Тыва пройдет «Всероссийский день приема родителей» по вопросам дошкольного образования.
25.09.2017 Единая Россия
Глава Тувы в топ-10 рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров - Правительство Республики ТываПо итогам августа Глава Тувы Шолбан Кара-оол вошел в десятку самых цитируемых глав российских регионов, которые ведут собственные блоги.
25.09.2017 Правительство Республики Тыва
Инициатива молодых медиков республики поддержана спикером тувинского парламента К. Даваа - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва22 сентября Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа встретился с Советом молодых специалистов при Министерстве здравоохранения Р
24.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Шолбан Кара–оол ищет для жителей западной Тувы кратчайший транспортный путь на Алтай и Новосибирскую область - Плюс ИнформОб этом стало известно в ходе заседания Клуба главных редакторов с участием руководителей республиканских СМИ и Главы Тувы Шолбана Кара-оола.
24.09.2017 Плюс Информ
Фото: ER.RU - Единая РоссияФото: ER.RU Используя памятку, любой желающий сможет проверить, насколько его дом готов к наступающим холодам, подчеркнул Качкаев Партийный проект «Единой России»  «Управдом»  разработал памятку,
23.09.2017 Единая Россия
Фото пресс-службы Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва - Единая РоссияФото пресс-службы Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва 21 сентября, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»,
23.09.2017 Единая Россия
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС - Единая РоссияФото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Чтобы деревня жила, необходимо обеспечить сельскую территорию хорошими дорогами, коммунальными условиями, работой социальных учреждений,
23.09.2017 Единая Россия
Глава Тувы в топ-10 рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров - Правительство Республики ТываПо итогам августа Глава Тувы Шолбан Кара-оол вошел в десятку самых цитируемых глав российских регионов, которые ведут собственные блоги.
25.09.2017 Правительство Республики Тыва
В рамках федерального партийного проекта «Детские сады - детям» 2 октября 2017 года в Республике Тыва пройдет «Всероссийский день приема родителей» по вопросам дошкольного образования.
25.09.2017 Единая Россия
«Строительство железной дороги через Туву становится вопросом межгосударственного уровня» – Шолбан Кара–оол - Плюс ИнформГлава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с представителями республиканских СМИ в рамках традиционного заседания Клуба главных редакторов.
23.09.2017 Плюс Информ
Шолбан Кара–оол ищет для жителей западной Тувы кратчайший транспортный путь на Алтай и Новосибирскую область - Плюс Информ
Шолбан Кара–оол ищет для жителей западной Тувы кратчайший транспортный путь на Алтай и Новосибирскую область
Об этом стало известно в ходе заседания Клуба главных редакторов с участием руководителей республиканских СМИ и Главы Тувы Шолбана Кара-оола.
Плюс Информ
Сын репрессированного - Тувинская правда
Сын репрессированного
В августе в конференц — зале Национального музея РТ прошел памятный вечер, посвящённый 80 — летию со дня рождения поэта, журналиста, фотокорреспондента,
Тувинская правда
Так, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» 22 сентября около 1 часа ночи в ходе несения службы на обслуживаемой территории инспекторы отдельной роты ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г.
25.09.2017 МВД Республики Тыва
22 августа 2017 года в правоохранительные органы г. Кызыла поступило сообщение о смерти в республиканской больнице 1,5-летней девочки от термического ожога.
26.09.2017 Следственный комитет
18 сентября 2017 года в недостроенном доме, расположенном на территории левобережного дачного общества г. Кызыла, обнаружено расчлененное тело 43-летнего мужчины без определенного места жительства.
26.09.2017 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Нарушил условия содержания В Туве суд учел мнение государственного обвинителя и отправил осужденного, уклонявшегося от административного надзора, в колонию строгого режима.
Плюс Информ
Атака хакеров или террористов? - Плюс Информ
Атака хакеров или террористов?
На прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
Плюс Информ
Дети падают с качелей - Плюс Информ
Дети падают с качелей
Дети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
Плюс Информ
Под звуки марша - Тувинская правдаДуховой оркестр Правительства Республики Тыва успешно выступил в Алтайском крае Там прошел III Сибирский фестиваль духовых оркестров.
26.09.2017 Тувинская правда
Кемеровчане увидят работы из камня, прославившие на весь мир Туву - Министерство культурыВ Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка известного художника-камнереза Хеймер-оол Донгак, заслуженный деятель искусств Республики Тыва,
26.09.2017 Министерство культуры
В Национальном музее Тувы прошла II Международная выставка коллекционеров - Новые исследования ТувыПо инф. НМ РТ На 2-ой Международной выставке коллекционеров, открытой 15 сентября 2017 г. в Национальном музее Республике Тыва, можно познакомиться с интересными людьми и их коллекциями,
26.09.2017 Новые исследования Тувы
В богатстве и бедности - Плюс Информ
В богатстве и бедности
Тараа – не просто еда. Так же, как и хлеб она несет иной смысл – сакральный, она – источник жизни.
Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника - Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника
Новость о том, что наши артисты победили на очередном фестивале, может и не привлечь особенного внимания – мы привыкли к тому, что наши артисты постоянно привозят награды с разных конкурсов.
Плюс Информ
Как объять необъятное - Плюс Информ
Как объять необъятное
Да, Козьма Прутков был прав – нельзя объять необъятное. Особенно когда это касается выставки самых разных коллекций.
Плюс Информ
Крылья для жизни. Команда из Тувы на фестивале инвалидов в Евпатории - ИА Тува-ОнлайнКоманда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спор­тивном фестивале инвалидов, который проходил в Евпатории с 4 по 9 сентября.
26.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Волейболисты Упрдор «Енисей» (Тува) заняли 1-е место в IV  Спартакиаде среди ФКУ, подведомственных Росавтодору - ИА Тува-ОнлайнС 19 по 22 сентября 2016 года в Москве на базе Дома Спорта «Янтарь» состоялись финальные игры IV Спартакиады среди федеральных казенных учреждений, подведомственных Росавтодору.
25.09.2017 ИА Тува-Онлайн
3286_1595137493.jpg - ТувГУНакануне Кызыл поддержал самое массовое спортивное мероприятие страны «Кросс нации».
26.09.2017 ТувГУ
Крылья для жизни - Тувинская правда
Крылья для жизни
Команда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спор­тивном фестивале инвалидов, который проходил в Евпатории с 4 по 9 сентября.
Тувинская правда
Приглашаем на забег - Тувинская правда
Приглашаем на забег
Тува примет участие во Всероссийском дне бега, которому по установившейся традиции будет посвящена акция «Кросс нации».
Тувинская правда
Начын — чемпион! - Тувинская правда
Начын — чемпион!
С 20 по 23 сентября в Литве, в Клайпеде, проходит 32-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих.
Тувинская правда
Кызылская ТЭЦ подаст тепло во все многоквартирные дома Кызыла - ИА Тува-ОнлайнСегодня до конца дня завершится подключение к теплу всех многоквартирных домов Кызыла.
26.09.2017 ИА Тува-Онлайн
IMG_5015 - копия - МВД Республики ТываВ рамках оперативно-профилактического мероприятия «Неделя безопасности», проходящего на территории республики, сотрудники республиканской Госавтоинспекции, представители православной и буддийской религий провели мероприятие,
25.09.2017 МВД Республики Тыва
В Туве стартовал экологический праздник «День Енисея» - Правительство Республики ТываС 22 сентября в Туве начались акции в честь Дня Енисея – экологического праздника, учрежденного Главой республики Шолбаном Кара-оолом в 2012 году.
25.09.2017 Правительство Республики Тыва
Так, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» 22 сентября около 1 часа ночи в ходе несения службы на обслуживаемой территории инспекторы отдельной роты ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г.
25.09.2017 МВД Республики Тыва
"Вода - безопасная территория": в Туве стартует четвертый этап акции. - МЧС Республики ТываС сегодняшнего дня в Туве начался четвертый этап акции «Вода – безопасная территория!», которая продлится до 1 октября.
25.09.2017 МЧС Республики Тыва