Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
Фото: tyva.er.ru

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и ранним утром 27 февраля приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, спорткомплекс имени И. Ярыгина, хурээ «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских молебен парламентарии от имени Главы Тувы Шолбана Кара-оола,  Верховного Хурала и Правительства Республики Тыва поздравили присутствующих с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты  года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им  всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа, с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на двух языках поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Присутствующих также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Шойгу и Мерген Ооржак.

Победителям национальных игр, проведение которых организовал Тувинский центр традиционной культуры и ремесел, были вручены ценные призы.

Последние новости Тывы по теме:
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Россия и Китай демонстрируют мировому сообществу пример конструктивного сотрудничества, построенного на принципах добрососедства, считает замсекретаря Генсовета Партии Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия»,
17.08.2017 Единая Россия
В Туве продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств - Единая РоссияОбщественный совет партийного проекта «Городская среда» совместно с депутатом Государственной Думы Мергеном Ооржак проинспектировали работы на дворах и общественных пространствах.
16.08.2017 Единая Россия
Единый день голосования - Единая РоссияИнформация о предстоящих выборах сумона Эрги-Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва(4 созыва) Решение «О назначении выборов депутатов Хурала представителей сельского поселения сумона Эрги-Барлыкский Бару
16.08.2017 Единая Россия
Путин поддержал идею о проверке Генпрокуратурой РФ обращений обманутых дольщиков - Единая РоссияДольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками,
16.08.2017 Единая Россия
Церемония поднятия государственных флагов России и Тувы дала старт 96-й годовщине образования ТНР - Единая РоссияСегодня Тува отмечает День Республики. В августе 1921 года на Всетувинском учредительном Хурале была образована народная республика и утверждена первая Конституция Тувы.
16.08.2017 Единая Россия
29_upload_iblock_f79_f793e44362e37a141d53819a31fcf829.jpg - Правительство Республики ТываРуководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов поздравил жителей Тувы с Днем Республики и национальным праздником животноводов Наадым.
15.08.2017 Правительство Республики Тыва
Бурматов поздравил жителей Тывы с Днем Республики - Единая РоссияПо словам руководителя ЦИК партии «Единая Россия», Тыва сохраняет богатые культурные традиции,
15.08.2017 Единая Россия
Россия и Китай демонстрируют мировому сообществу пример конструктивного сотрудничества, построенного на принципах добрососедства, считает замсекретаря Генсовета Партии Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия»,
17.08.2017 Единая Россия
Сотрудники МЧС приняли участие в церемонии поднятия флагов России и Тувы - МЧС Республики ТываДень Республики Тыва начался с церемонии поднятия флагов на площади Арата в Кызыле.
16.08.2017 МЧС Республики Тыва
Единый день голосования - Единая РоссияИнформация о предстоящих выборах сумона Эрги-Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва(4 созыва) Решение «О назначении выборов депутатов Хурала представителей сельского поселения сумона Эрги-Барлыкский Бару
16.08.2017 Единая Россия
Кан-оол Даваа: «Влияние России на судьбу Тувы трудно переоценить…» - Тувинская правда
Кан-оол Даваа: «Влияние России на судьбу Тувы трудно переоценить…»
Накануне Дня республики и Наадыма Председатель Верховного Хурала (парламента) Тувы Кан-оол Даваа ответил на вопросы корреспондентов газеты «Тувинская правда» и телеканала «Тува-24».
Тувинская правда
Путин получил здоровый тувинский загар - Тувинская правда
Путин получил здоровый тувинский загар
Президент России Владимир Путин снова провел активный отдых в Туве. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Владимир Путин провел свой короткий отдых в Южной Сибири.
Тувинская правда
«Копилка Чака» в копилку «Доброго слова» - Плюс Информ
«Копилка Чака» в копилку «Доброго слова»
Девятый год МВД России проводит литературный конкурс. И сейчас идет литературный конкурс МВД по РТ – «Доброе слово».
Плюс Информ
Помогите ребенку жить! - МЧС Республики ТываПожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое.
18.08.2017 МЧС Республики Тыва
В минувшие рабочие сутки оперуполномоченные группы уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» (пгт.
18.08.2017 МВД Республики Тыва
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
18.08.2017 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
3212_605235031.jpg - ТувГУВ честь празднования Дня республики Тувинский университет принял участие в книжной выставке «Библиотека под открытым небом».
18.08.2017 ТувГУ
Разнообразие культур - Тувинская правда
Разнообразие культур
Как и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
Тувинская правда
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
Всего три, но ярких победы - Плюс ИнформВот и прошел Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва Кочевников».
18.08.2017 Плюс Информ
Праздник сильных людей - Тувинская правда12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
17.08.2017 Тувинская правда
В Лос-Анджелесе завершились соревнования по каратэ. Россияне в личных и командных зачетах завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
15.08.2017 МВД Республики Тыва
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Большой праздник футбола - Тувинская правда
Большой праздник футбола
Как известно, сборная команда республики по футболу (ФК «Тыва»), составленная из лучших молодых игроков под руководством тренеров Кара-оол Омака и Салчака Буяна,
Тувинская правда
В Правительстве Тувы состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии республики - Правительство Республики ТываРасширенное заседание антитеррористической комиссии республики в режиме видеоконференц-связи с муниципалитетами состоялось в Правительстве Тувы.
18.08.2017 Правительство Республики Тыва
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Фестиваль тувинской баранины удался - Плюс ИнформВ первый день Наадыма 14 июня в местечке «Тос-Булак» Кызыльского района прошел региональный этап Международного гастрономического конкурса «Фестиваль тувинской баранины».
18.08.2017 Плюс Информ
Татарский театр в Туве - Министерство культурыНакануне у въезда в город Кызыл, где находится скульптура «Косуля с олененком», гостей встречали первый заместитель министра культуры Тувы Виктор Чигжит, директор Национального театра Тувы,
17.08.2017 Министерство культуры
Со всех сторон – Наадым! - Плюс ИнформТрудно в нескольких словах объяснить, что такое Наадым. Об этом пишут монографии, но и там не всегда удается передать смыл и значение народного праздника.
18.08.2017 Плюс Информ