Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
Фото: tyva.er.ru

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и ранним утром 27 февраля приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, спорткомплекс имени И. Ярыгина, хурээ «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских молебен парламентарии от имени Главы Тувы Шолбана Кара-оола,  Верховного Хурала и Правительства Республики Тыва поздравили присутствующих с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты  года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им  всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа, с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на двух языках поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Присутствующих также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Шойгу и Мерген Ооржак.

Победителям национальных игр, проведение которых организовал Тувинский центр традиционной культуры и ремесел, были вручены ценные призы.

Последние новости Тывы по теме:
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Региональный избирательный штаб Путина открылся в Кызыле - Единая РоссияРегиональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина открылся в Кызыле 18 января.
20.01.2018 Единая Россия
Штаб Путина - Тувинская правдаРегиональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина открылся в Кызыле 18 января.
20.01.2018 Тувинская правда
Глава Тувы ведет переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол принял сегодня делегацию сопредельного Увс аймака Монголии во главе с его губернатором Д. Батсайханом.
19.01.2018 Правительство Республики Тыва
фото: khural.org - Единая Россияфото: khural.org Вчера, 17 января, личный прием граждан провел Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Тимурович Даваа.
18.01.2018 Единая Россия
Личный прием граждан провел руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» - Единая РоссияВчера, 16 января, личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.
17.01.2018 Единая Россия
Фото: ER.RU - Единая РоссияФото: ER.RU Председатель Правительства РФ отметил, что технологии создают новые возможности для участия в экономике Необходимо ставить задачу по изменению отношения к здравоохранению, образованию,
17.01.2018 Единая Россия
Внесенный участниками мониторинговой группы «Честная цена» законопроект - это честный баланс интересов производителя и продавца в пользу покупателя,
17.01.2018 Единая Россия
Штаб Путина - Тувинская правдаРегиональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина открылся в Кызыле 18 января.
20.01.2018 Тувинская правда
Личный прием граждан провел Председатель Верховного Хурала - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня личный прием граждан провел Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.
17.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Личный прием граждан провел руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 16 января, личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.Медведева в Республике Тыва провел Онер Ондар.
16.01.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Единый день сбора - Тувинская правда
Единый день сбора
В едином дне сбора подписей «Единой России» приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране.
Тувинская правда
В поддержку Путина - Плюс Информ
В поддержку Путина
Главная политическая новость начала наступившего года – старт сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.
Плюс Информ
Исключить внештатные ситуации - Тувинская правда
Исключить внештатные ситуации
В правительстве Тувы обсудили подготовку к выборам Президента России. Глава Тувы Шолбан Кара-оол провел расширенное совещание по подготовке к выборам Президента Российской Федерации.
Тувинская правда
Совершив столкновение, 23-летний водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП, однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции.
19.01.2018 МВД Республики Тыва
19 января в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» поступило два заявления от граждан, о кражах скота.
19.01.2018 МВД Республики Тыва
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее не судимому 35-летнему индивидуальному предпринимателю Ад
19.01.2018 Следственный комитет
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Убийство в Шагонаре В полицию Улуг-Хемского района 4 января этого года поступило сообщение о смерти в больнице 32-летнего жителя г. Шагонара.
Плюс Информ
Браконьерам — уголовную статью - Тувинская правда
Браконьерам — уголовную статью
Для многих жителей нашей республики охота и рыбалка являются не только промыслом, но и хобби.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Помогла прокуратура Прокуратура Барун-Хемчикского района Республики Тыва провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном унитарном многоотраслевом производственном предприятии «Жилищно-коммуналь
Плюс Информ
О сильных женщинах, любви к жизни и жажде свободы - Министерство культуры– О чем эта история? Приоткройте занавес.  – Пьеса «Дом Бернарды Альбы» стала классикой не только испанской, но мировой литературы.
18.01.2018 Министерство культуры
Запатентована бронзовая пантера кургана «Аржаан-1» - Министерство культурыПо поручению Правительства Республики Тыва, с целью сохранения и развития материального и нематериального культурно наследия тувинского народа,
19.01.2018 Министерство культуры
Жителей Тувы приглашают принять участие в создании исторических фондов республики - Министерство культурыГосударственный архив Республики Тыва в год празднования 100-летия государственной архивной службы России проводит акцию «Сохраним историю вместе!», целью которой является пополнение архивных фондов.
19.01.2018 Министерство культуры
Снежная сказка в исправительной колонии - Плюс Информ
Снежная сказка в исправительной колонии
Подведены итоги конкурса снежных скульптур среди учреждений УФСИН России по Республике Тыва.
Плюс Информ
Абаканские клирики в Туве - Тувинская правда
Абаканские клирики в Туве
Абаканская группа «Соборяне» выступила в Туве с Рождественскими благотворительными концертами.
Тувинская правда
А ведь еще не поздно… - Плюс Информ
А ведь еще не поздно…
Порой мы спохватываемся слишком поздно. Узнать, например, о героях Кобдинского сражения мы толком не сможем: внуки-правнуки помнят лишь некоторые легенды, услышанные от родителей.
Плюс Информ
В двадцатке сильнейших - Тувинская правдаДельфийская сборная Республики Тыва вошла в двадцатку сильнейших сборных страны.
20.01.2018 Тувинская правда
Все выше, выше и выше… - Плюс ИнформПрактически во всех городах и селах республики будут созданы горные клубы, которые объединят туристов, занимающихся не только горным и пешим, но и лыжным туризмом.
19.01.2018 Плюс Информ

20.01.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
Душою преданы... железу - Плюс Информ
Душою преданы... железу
Чем увлечен в наши дни прекрасный пол? Да тем же самым, чем и мужчины — спортом.
Плюс Информ
Спортивный праздник - Тувинская правда
Спортивный праздник
Слова знаменитого народного хоомейжи Тувы Кайгал-оола Ховалыга, что настоящий тувинец должен быть достоин уважения всех членов своей семьи и быть во всем им примером, должен уметь прийти на помощь другим, быть уважительным,
Тувинская правда
Есть шахматный клуб! - Тувинская правда
Есть шахматный клуб!
В Тувинском госуниверситете 17-го января состоялось долгожданное открытие шахматного клуба под названием «Гроссмейстер».
Тувинская правда
Штаб Путина - Тувинская правдаРегиональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина открылся в Кызыле 18 января.
20.01.2018 Тувинская правда
А в морозы вода теплее - Тувинская правдаВ ночь с 18 на 19 января народ традиционно отметил праздник Крещения Господня массовыми купаниям в иордани — проруби в форме креста, которую в этом году, как и в предыдущие,
20.01.2018 Тувинская правда
Глава Тувы ведет переговоры с губернаторами Западной Монголии о продвижении совместных инфраструктурных проектов - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол принял сегодня делегацию сопредельного Увс аймака Монголии во главе с его губернатором Д. Батсайханом.
19.01.2018 Правительство Республики Тыва
Запатентована бронзовая пантера кургана «Аржаан-1» - Министерство культурыПо поручению Правительства Республики Тыва, с целью сохранения и развития материального и нематериального культурно наследия тувинского народа,
19.01.2018 Министерство культуры
Все выше, выше и выше… - Плюс ИнформПрактически во всех городах и селах республики будут созданы горные клубы, которые объединят туристов, занимающихся не только горным и пешим, но и лыжным туризмом.
19.01.2018 Плюс Информ