В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

Фото: tyva.er.ru

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и ранним утром 27 февраля приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, спорткомплекс имени И. Ярыгина, хурээ «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских молебен парламентарии от имени Главы Тувы Шолбана Кара-оола,  Верховного Хурала и Правительства Республики Тыва поздравили присутствующих с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты  года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им  всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа, с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на двух языках поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Присутствующих также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Шойгу и Мерген Ооржак.

Победителям национальных игр, проведение которых организовал Тувинский центр традиционной культуры и ремесел, были вручены ценные призы.

Последние новости Тывы по теме:
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
- Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
 
По теме
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа встретился с руководителем Законодательного Собрания Алтайского края - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа прибыл в Алтайский край, где встретился с руководителем Алтайского краевого Законодательного Собрания Александром Романенко.
20.07.2018
День рождения сегодня отмечает Глава Республики Тыва, член Высшего совета «Единой России» Шолбан Кара-оол - Единая Россия Уважаемый Шолбан Валерьевич!  От имени Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» и от сотрудников Исполкома искренне и сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
18.07.2018
 
Путин: Конкурс проектов по благоустройству малых городов должен стать традиционным - Единая Россия Президент РФ также предложил запустить для создания комфортной среды в российских городах механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей Президент РФ  Владимир Путин  предложил сделать традиционным Всеросс
18.07.2018
С национальным праздником Наадым! - Единая Россия Уважаемые земляки! От имени Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние поздравления с национальным праздником - Наадымом!
14.07.2018
«Нас не спросили». В Туве предприниматель недоумевает, как попал в письмо на имя Путина - ИА Тува-Онлайн Список был составлен без ведома предпринимателей. Депутат города Кызыла Виктор Молин, лидер общественной организации «Союз русскоязычных граждан Тувы «Россияне»,
13.07.2018
 
«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты ГД на довыборах 9 сентября - Единая Россия Кандидатуры утверждены подавляющим большинством голосов членов Генсовета Партии На заседании Генерального совета партии «Единая Россия» принято решение о выдвижении кандидатов от Партии на дополнительных выборах,
10.07.2018
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа встретился с руководителем Законодательного Собрания Алтайского края - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа прибыл в Алтайский край, где встретился с руководителем Алтайского краевого Законодательного Собрания Александром Романенко.
20.07.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот - Администрация г.Кызыл Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
18.07.2018 Администрация г.Кызыл
Путин: Конкурс проектов по благоустройству малых городов должен стать традиционным - Единая Россия Президент РФ также предложил запустить для создания комфортной среды в российских городах механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей Президент РФ  Владимир Путин  предложил сделать традиционным Всеросс
18.07.2018 Единая Россия
25-летний сирота Саян Дугержаа, известный после появления в Сети видеоролика, где он призвал сирот решать свои жилищные вопросы законными способами,
10.07.2018 Тувинская правда
Председатель Верховного Хурала (парламента) РТ Кан-оол Давааа принял участие в расширенном заседании Совета руководителей фракций «Единой России»,
10.07.2018 Тувинская правда
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва 49-летнему ранее не судимому жителю Чеди-Хольского района возбуждено предъявлено обвинение в совершении преступления,
19.07.2018 Следственный комитет
Дети продолжают тонуть. Где вы, родители? Первого июля текущего года в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в Енисее в районе Востока тела 8-летнего мальчика с признаками утопления.
14.07.2018 Плюс Информ
Утонул мальчик В жаркий полдень 11 июня четверо малолетних жителей с. О-Шынаа, в возрасте от 8 до 11 лет, без сопровождения взрослых купались на реке Орукку, которая протекает в 300 метрах от села.
30.06.2018 Плюс Информ
В отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
28.06.2018 Тувинская правда
Фестиваль состоится при любой погоде - Тувинская правда Погода вносит существенные коррективы в жизнь и планы людей. Так случилось и на Международном фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»-2018.
21.07.2018 Тувинская правда
Одно из ярких выступлений - Тувинская правда В Шушенском, у соседей, недавно завершился 15 Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».
21.07.2018 Тувинская правда
И дождь не помеха… - Тувинская правда На календаре — июль. Значит, позади традиционные сборы в дорогу в Дзун-Хемчик, на заветную поляну в Чадане, где проходит с 1992 года Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ».
19.07.2018 Тувинская правда
 «Мелодия и слова песни той Разрывали материнское сердце на части. Ведь дитя в колыбели все плачет и плачет – И вот ханша, не выдержав                                                           этой пытки,
14.07.2018 Тувинская правда
Чемпион Наадыма — Айдын Отчурчап - Тувинская правда На стадионе «Хуреш» 15 июля проводилось награждение победителей «Наадыма-2018» и абсолютное первенство РТ по борьбе хуреш среди 256 сильнейших борцов.
19.07.2018 Тувинская правда
У кого шахматная корона? - Тувинская правда С 9 по 14 июля в шахматном клубе «Гроссмейстер» проводилось традиционное общекомандное и личное первенство по классическим шахматам, а также по тувинским шахма-там — хол шыдыраа.
19.07.2018 Тувинская правда
В Национальном парке культуры и отдыха на территории волейбольной площадки 11 июля состоялось открытие Чемпионата Республики Тыва по волейболу на призы Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
14.07.2018 Тувинская правда
В преддверии матча Россия — Хорватия в Кызыле, на стадионе им. 5-летия Советской Тувы был проведен фестиваль футбола для детей и подростков.
12.07.2018 Тувинская правда
Внеочередное заседание КЧС в Туве - Правительство Республики Тыва Под председательством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва – заместителя председателя КЧС и ПБ Республики Тыва А.А.
21.07.2018 Правительство Республики Тыва
Есть на аржаане и Интернет - Тувинская правда На территории одного из популярных аржаанов Уургайлыг (Арголик) в Тандинском районе Тувы в один из минувших праздничных выходных в честь Наадыма открылась база отдыха с одноименным названием.
21.07.2018 Тувинская правда
Глава Тувы предупредил земляков о непредвиденных ситуациях на дорогах из-за ливней и призвал соблюдать осторожность - Правительство Республики Тыва Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в социальных сетях опубликовал оперативную сводку о состоянии республиканских дорог в условиях сильных и продолжительных ливневых дождей.
20.07.2018 Правительство Республики Тыва
Под председательством начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва – заместителя председателя КЧС и ПБ Республики Тыва А.А.
21.07.2018 Правительство Республики Тыва