Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, хүрээ «Даши Панделинг» и «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских храмов и Дома народного творчества парламентарии от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и Верховного Хурала поздравили присутствующим с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты нового года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на тувинском языке поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Последние новости Тывы по теме:
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Руководитель Тывинского УФАС выступил с докладом на семинаре Центра коррупционных экспертиз - УФАС     20 февраля 2017 года на базе Тувинского государственного университета прошел семинар по вопросам противодействия коррупции,
22.02.2018 УФАС
Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года - УФНС Республики ТываФНС России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам на имущество до 1 мая 2018 года.
22.02.2018 УФНС Республики Тыва
Руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Онер Ондар находится с рабочим визитом в Барнауле - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываВ эти дни руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Республике Тыва Онер Ондар находится с рабочим визитом в городе Барнауле Алтайского края.
21.02.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Володин: Вопросы цифровой экономики должны быть законодательно урегулированы для развития страны - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСпикер Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин выразил мнение, что вопросы цифровой экономики должны быть законодательно урегулированы таким образом,
21.02.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
С 2016 года жалобы на действия госорганов, муниципалитетов и инженерно-технических организаций, отвечающих за сферу строительства, рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).
21.02.2018 УФАС
Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва в результате надзорных мероприятий установлена задолженность государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Эрзинская центральная районная больница»
21.02.2018 Прокуратура Республики Тыва
В 2018 году стартовал второй этап перехода на онлайн кассы. Его разбили на два этапа, чтобы дать предпринимателям время подготовиться.
21.02.2018 УФНС Республики Тыва
Руководитель Тывинского УФАС выступил с докладом на семинаре Центра коррупционных экспертиз - УФАС     20 февраля 2017 года на базе Тувинского государственного университета прошел семинар по вопросам противодействия коррупции,
22.02.2018 УФАС
Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года - УФНС Республики ТываФНС России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам на имущество до 1 мая 2018 года.
22.02.2018 УФНС Республики Тыва
За три месяца более 6,5 тыс. предпринимателей воспользовались онлайн сервисом для регистрации ООО - УФНС Республики ТываБолее 6,5 тыс. предпринимателей уже воспользовались онлайн сервисом для регистрации ООО с единственным участником с момента его запуска в декабре 2017 года.
22.02.2018 УФНС Республики Тыва
Подозреваемым в краже дорогостоящего телефона, принадлежащего  малолетней внучке заявительницы оказался несовершеннолетний житель г. Ак-Довурака.
22.02.2018 МВД Республики Тыва
В минувшие сутки в городе Кызыле и в селе Баян-Кол Кызылского района сотрудниками полиции выявлены факты незаконного изготовления, хранения, а также сбыта гашиша.
21.02.2018 МВД Республики Тыва
Подозреваемым оказался 18-летний ранее судимый за карманную кражу житель г. Кызыла.
21.02.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Урок для бухгалтера В Туве суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании суммы ущерба, причиненного бывшим главным бухгалтером школы.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Отобрал телефон у подростка В полицию поселка Каа-Хем 13 декабря 2017 года обратилась 32-летняя жительница села Сукпак.
Плюс Информ
Изъят гашиш - Тувинская правда
Изъят гашиш
На стационарном посту «Шивилиг» 27 января инспекторами ДПС ОГИБДД пункта полиции № 7 Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» для проверки была остановлена автомашина марки «Мерседес-Бенц»,
Тувинская правда
Мостик единения - Тувинская правдаС давних времен женщины Тувы были искусными рукодельницами. Их много и в Бай-Тайгинском районе.
22.02.2018 Тувинская правда
Код сохранения - Тувинская правдаВ ТУВЕ ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ «БИБЛИОГИД» Разработан проект по включению библиотечных учреждений республики в туристическую индустрию.
22.02.2018 Тувинская правда
Тува прощается с Ооржаком Кара-Катом Очур-ооловичем - Министерство культурыСегодня проводили в последний путь славного сына Тувы, человека разносторонне одаренного, пытливого, уважаемого.
21.02.2018 Министерство культуры
Дни науки. Итоги - Плюс Информ
Дни науки. Итоги
Для университета прошедший год был результативным по научным достижениям.
Плюс Информ
Не знает отдыха художник - Тувинская правда
Не знает отдыха художник
Год только начался, но в жизни Союза художников республики и Национального музея РТ уже произошло немало интересных и значимых событий.
Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки! - Тувинская правда
Мира и благоденствия вам, дорогие земляки!
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа — Новым годом по лунному календарю!
Тувинская правда
Движение вверх - Тувинская правдаОдним из главных спортивных событий конца прошлого и начала нынешнего года стал выход кинокартины фильма «Движение вверх», посвященного баскетболу.
22.02.2018 Тувинская правда
На призы ветеранов - Тувинская правдаВ Туве прошел турнир на призы «Союза ветеранов Афганистана».
22.02.2018 Тувинская правда
4114_1956183008.jpg - ТувГУТувинский государственный университет впервые принимает участие в чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России.Внутривузовский этап проводится по 5 видам спорта: футбол, волейбол, шахматы,
22.02.2018 ТувГУ
Студенческая лига стартовала - Плюс Информ
Студенческая лига стартовала
В канун Шагаа в Кызыле стартовала спартакиада «Студенческая лига - 2018» по баскетболу.
Плюс Информ
Хоккей объединяет и обогащает - Тувинская правда
Хоккей объединяет и обогащает
Хоккейным турниром тувинские спортсмены поддержали российских олимпийцев, участвующих в зимних Играх в городе Пхёнчхане (Южная Корея).
Тувинская правда
Турниры накануне Шагаа - Тувинская правда
Турниры накануне Шагаа
Одним из престижных и рейтинговых годовых состязаний по национальной борьбе хуреш считается турнир в канун Шагаа.
Тувинская правда
Виват, кадет! - Тувинская правдаВчера в Национальном театре прошёл третий республиканский кадетский бал, посвященный Дню защитника Отечества.
22.02.2018 Тувинская правда
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА О КУРЕНИИ: - РЦМП1. 9 из 10 курильщиков страдают различными сердечными заболеваниями, которые становятся причиной инфаркта миокарда.
22.02.2018 РЦМП
«Мы тогда выстояли. Мы всегда сможем выстоять» - Плюс ИнформПричина того, что мы все сейчас живем, только одна – наши предки на протяжении многих веков брали в руки оружие, чтобы защитить свою землю и свои семьи.
22.02.2018 Плюс Информ
Минтруд Тувы продолжит работу по легализации трудовых отношений и повышению доходов населения - Правительство Республики ТываВ 2017 году в Туве легализована деятельность более 5 тысяч человек. Это направление является приоритетным в деятельности Министерства труда и социальной политики.
21.02.2018 Правительство Республики Тыва
Региональный рынок труда должен работать на местное население – Глава Тувы - Правительство Республики ТываПравительство Тувы на очередном аппаратном совещании обсудило вопросы снижения безработицы и повышения реальных доходов населения.
21.02.2018 Правительство Республики Тыва