Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, хүрээ «Даши Панделинг» и «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских храмов и Дома народного творчества парламентарии от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и Верховного Хурала поздравили присутствующим с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты нового года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на тувинском языке поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Последние новости Тывы по теме:
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской Федерации  12 декабря 2017 года с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут  Государственная инспекция труда в Республике Тыва   пров
11.12.2017 Госинспекция труда
Забор и соседский спор - УФССП   Cоседский спор на левобережных дачах столицы Тувы  о переносе забора разрешился только после вмешательства судебных приставов.
11.12.2017 УФССП
С 01 января 2018 года дети, оба родители которых неизвестны, имеют право на получение социальной пенсии – это дополнительная мера социальной поддержки, введенная Федеральным законом от 18.07.2017 г. № 162-ФЗ.
11.12.2017 Пенсионный фонд
В преддверии новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Республике Тыва открыта «горячая линия» по вопросам возврата приобретенных товаров через интернет-магазины, качества и подбора продуктов питания и подарков.
11.12.2017 Роспотребнадзор
Внесены изменения в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники" - УФНС Республики ТываУправление ФНС России по Республике Тыва сообщает: перенос сроков перехода на онлайн-кассы закреплен в статье 1 Федерального закона от 27.11.
11.12.2017 УФНС Республики Тыва
Роспотребнадзором России совместно с ТАСС разработаны тестовые вопросы о ВИЧ.
09.12.2017 Роспотребнадзор
Ирина Самойленко поздравила кадетов гимназии №5 Кызыла с принятием присяги - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 8 декабря, заместитель Председателя Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Ирина Самойленко приняла участие в торжественной церемонии «Клятва кадета».
08.12.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Забор и соседский спор - УФССП   Cоседский спор на левобережных дачах столицы Тувы  о переносе забора разрешился только после вмешательства судебных приставов.
11.12.2017 УФССП
В преддверии новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Республике Тыва открыта «горячая линия» по вопросам возврата приобретенных товаров через интернет-магазины, качества и подбора продуктов питания и подарков.
11.12.2017 Роспотребнадзор
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года,
11.12.2017 Администрация г.Кызыл
Первое чтение пройдено - Тувинская правда
Первое чтение пройдено
Всего парламентарии рассмотрели 35 вопросов, среди них 25 проектов республиканских законов.
Тувинская правда
Оперуполномоченными уголовного розыска столичной полиции в совершении угона автомобиля отечественного производства и кражи автозапчастей установлены несовершеннолетние 14 и 16 лет.
11.12.2017 МВД Республики Тыва
Вечером 10 декабря в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ «Кызылский» поступило сообщение о том, что на перекрестке ул.
11.12.2017 МВД Республики Тыва
Ранее 23 ноября текущего года в ходе рейдовых мероприятий, направленных на проверку несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних,
11.12.2017 МВД Республики Тыва
Дети не должны быть жертвами - Плюс Информ
Дети не должны быть жертвами
За последние два года в Туве возросло количество уголовных дел, в которых несовершеннолетние фигурируют как потерпевшая сторона.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Дружба–любовь» закончились кражей телевизора В полицию Кызыла 20 ноября поступило заявление от девушки, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее из квартиры телевизор, стоимостью 40 тысяч рублей.
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Взятка в 300 тысяч рублей Следственные органы Тувы завершили расследование двух уголовных дел по обвинению 34-х и 30-летнего жителей Челябинской области, обвиняемых в пособничестве и даче взятки должностному лицу.
Плюс Информ
«Мифы тувинского народа» на страницах книги - ИА Тува-ОнлайнВ Кызыльском колледже искусств 30 ноября состоялась презентация издания «Мифы тувинского народа» - сборник народных преданий на трех языках: тувинском, русском и английском.
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн
Шолбан Валерьевич, печка работает! - Плюс ИнформК творчеству этого художника с большим интересом относятся все: Глава Тувы при встрече спрашивает, работает ли оборудование (которое, кстати, он сам и подарил),
11.12.2017 Плюс Информ
«Эксперимент» удался - Министерство культурыПравда и ложь, сомнения и надежды… Сложная психологическая драма пришлась по вкусу театралам, пришедшим накануне на премьеру спектакля «Эксперимент».
10.12.2017 Министерство культуры
Из глубины веков - Тувинская правда
Из глубины веков
Читаю научный труд З. Самдан «Миф в фольклорной традиции тувинцев» (Новосибирск).
Тувинская правда
В составе тысячного хора… - Плюс Информ
В составе тысячного хора…
Сразу десять детей из Тувы выступят в составе тысячного хора в Кремлёвском Дворце съездов в канун Нового года.
Плюс Информ
Преданья старины глубокой - Тувинская правда
Преданья старины глубокой
В Кызылском колледже искусств прошла презентация книги «Мифы тувинского народа».
Тувинская правда
Красная звезда: Вот так "жахнули" кадеты из Кызыла! - ИА Тува-ОнлайнВо Владивостоке в День Героев Отечества завершились отборочные игры КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ За звание самых весёлых и находчивых,
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн
_DSC4033.jpg - Правительство Республики ТываПод занавес уходящего года 34 учреждения социальной сферы получили специализированный автотранспорт.
11.12.2017 Правительство Республики Тыва
Кан-оол Даваа принял участие в Международной акции «Тест по истории Отечества» и открыл республиканский теннисный турнир - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 9 декабря,  по всей стране и еще в 40 странах мира проходит Международная акция «Тест по истории Отечества».
10.12.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Армейские чемпионы в Туве - Тувинская правда
Армейские чемпионы в Туве
Целый десант армейских чемпионов и заслуженных мастеров спорта 41-й общевойсковой армии провел для кадет Кызылского президентского кадетского училища мастер-классы по плаванию, грекоримской и вольной борьбе, боксу, кикбоксингу.
Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге» - Тувинская правда
Веселые старты на «Тайге»
На станции «Тайга» открыт спортивный сезон. В минувшую субботу, 2 декабря, состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона на лыжной станции «Тайга».
Тувинская правда
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе - Плюс Информ
Начын Куулар – первый чемпион мира по вольной борьбе
В Польше с 21 по 26 ноября состоялось Первенство мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.
Плюс Информ
Владимир Путин - лидер, который умеет защищать свою страну и приумножать наш авторитет - Шолбан Кара-оол - ИА Тува-ОнлайнВ пятницу кроме годового отчёта единороссы провели ротацию в своём региональном совете, появились новые пять человек, сообщает портал sm-news.ru Также подвели итоги соревнования на звание лучшей первички.
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года,
11.12.2017 Администрация г.Кызыл
Татарстан поделится с Тувой опытом благоустройства общественных пространств, парков, скверов, набережных - ИА Тува-ОнлайнВ Туву завтра, 12 декабря , прилетит помощник Президента Татарстана Наталия Фишман , эксперт Минстроя России по проекту «Городская среда».
11.12.2017 ИА Тува-Онлайн
В преддверии новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Республике Тыва открыта «горячая линия» по вопросам возврата приобретенных товаров через интернет-магазины, качества и подбора продуктов питания и подарков.
11.12.2017 Роспотребнадзор
12 ДЕКАБРЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН - Министерство здравоохраненияВ соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года,
09.12.2017 Министерство здравоохранения