Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, хүрээ «Даши Панделинг» и «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских храмов и Дома народного творчества парламентарии от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и Верховного Хурала поздравили присутствующим с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты нового года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на тувинском языке поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Последние новости Тывы по теме:
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Тувинский парламент высоко оценил вклад Г.Н. Долгополова в развитие республики - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва23 сентября в Минусинске городской Совет ветеранов организовал встречу ветеранов труда с Григорием Николаевичем Долгополовым – бывшим вторым секретарем Тувинского обкома КПСС.
24.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Парламентарии посетили организации сумона Качык и посадили деревья - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва20 сентября депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Александр Санданович Санчат и Эрес Свертовович Хайын посетили  малокомплектную школу и детский сад сумона Качык.
23.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
               22 сентября состоялось заседание Совета судей Республики Тыва, в ходе которого были рассмотрены 6 вопросов.
22.09.2017 Судебный департамента
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Депутаты А.Санчат и Э. Хайын посетили отдаленный сумон Качык - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываТаежный сумон Качык – самый южный населенный пункт республики. Он по праву считается отдаленным и труднодоступным местом.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Суды трех инстанций поддержали позицию Тывинского УФАС России, отказав Мэрии г. Кызыла в удовлетворении заявленных требований.
22.09.2017 УФАС
О ЕГИССО на пресс-конференции - Пенсионный фондНакануне состоялась пресс-конференция с участием министра труда и соци ального развития республики Л.Тас-оол и и.о.
21.09.2017 Пенсионный фонд
Тувинский парламент высоко оценил вклад Г.Н. Долгополова в развитие республики - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва23 сентября в Минусинске городской Совет ветеранов организовал встречу ветеранов труда с Григорием Николаевичем Долгополовым – бывшим вторым секретарем Тувинского обкома КПСС.
24.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Парламентарии посетили организации сумона Качык и посадили деревья - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва20 сентября депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Александр Санданович Санчат и Эрес Свертовович Хайын посетили  малокомплектную школу и детский сад сумона Качык.
23.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Один пояс — один путь - Тувинская правда
Один пояс — один путь
Молодежная делегация из Тувы, побывавшая в КНР, зарядилась новыми идеями о развитии своего региона.
Тувинская правда
"Ленд Крузер" уйдет за долги, которые не спешит погашать владелец авто - ИА Тува-ОнлайнСудебным приставом-исполнителем Кызылского городского отдела судебных приставов Управления ФССП России по Республике Тыва наложен арест на автомобиль Тойота «Ленд Крузер Прадо», принадлежащий должнику.
24.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Атака хакеров или террористов? - Плюс ИнформНа прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
23.09.2017 Плюс Информ
Ночью 20 сентября от 32-летнего местного жителя в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступило заявление о том, что неизвестный неправомерно завладел его автомашиной марки «ВАЗ-2104»,
22.09.2017 МВД Республики Тыва
Атака хакеров или террористов? - Плюс Информ
Атака хакеров или террористов?
На прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
Плюс Информ
Дети падают с качелей - Плюс Информ
Дети падают с качелей
Дети падают с качелей Сразу два случая травмирования детей на детских площадках произошли в один день в Чеди-Хольском районе.
Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги - Плюс Информ
Сгорел гараж, люди получили ожоги
Причиной пожара в гараже, когда пострадали два человека, предварительно могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Плюс Информ
В богатстве и бедности - Плюс ИнформТараа – не просто еда. Так же, как и хлеб она несет иной смысл – сакральный, она – источник жизни.
23.09.2017 Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника - Плюс ИнформНовость о том, что наши артисты победили на очередном фестивале, может и не привлечь особенного внимания – мы привыкли к тому, что наши артисты постоянно привозят награды с разных конкурсов.
23.09.2017 Плюс Информ
Как объять необъятное - Плюс ИнформДа, Козьма Прутков был прав – нельзя объять необъятное. Особенно когда это касается выставки самых разных коллекций.
23.09.2017 Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника - Плюс Информ
Лучшие на пути кочевника
Новость о том, что наши артисты победили на очередном фестивале, может и не привлечь особенного внимания – мы привыкли к тому, что наши артисты постоянно привозят награды с разных конкурсов.
Плюс Информ
Зараженные... красотою! - Плюс Информ
Зараженные... красотою!
Название этого растения (кстати, сразу и не скажешь, цветок это или куст такой) на слух звучит не особо: клещевина.
Плюс Информ
Тува в «серебряной лиге» по развитию событийного туризма - ИА Тува-ОнлайнТува готовится отметить Международный день туризма. Для республики в центре Азии,
24.09.2017 ИА Тува-Онлайн
Верховный Хурал принял участие в Общероссийском массовом забеге - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 23 сентября, в Кызыле и кожуунных центрах республики состоялся массовый забег – Кросс Наций.
24.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Пять дней в неделю: открыто новое авиарасписание по маршруту Кызыл-Новосибирск - Правительство Республики ТываНовое авиарасписание заработало сегодня. Больше всего население Тувы обрадовалось многократному увеличению количества рейсов в Новосибирск – одно из самых востребованных направлений.
24.09.2017 Правительство Республики Тыва
Крылья для жизни - Тувинская правда
Крылья для жизни
Команда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спор­тивном фестивале инвалидов, который проходил в Евпатории с 4 по 9 сентября.
Тувинская правда
Приглашаем на забег - Тувинская правда
Приглашаем на забег
Тува примет участие во Всероссийском дне бега, которому по установившейся традиции будет посвящена акция «Кросс нации».
Тувинская правда
Начын — чемпион! - Тувинская правда
Начын — чемпион!
С 20 по 23 сентября в Литве, в Клайпеде, проходит 32-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих.
Тувинская правда
В Туве прогнозируют сильный ветер, дожди и снег. Будьте осторожны! - МЧС Республики Тыва«В течение суток 24 сентября и ночью 25 сентября местами по республике  Тыва ожидается сильный снег, в горах очень сильный снег, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, местами порывы  до 25 м/с,  на дорогах гололедица,
24.09.2017 МЧС Республики Тыва
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа провел личный прием граждан - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня, 22 сентября, в  Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
22.09.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
«Строительство железной дороги через Туву становится вопросом межгосударственного уровня» – Шолбан Кара–оол - Плюс ИнформГлава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с представителями республиканских СМИ в рамках традиционного заседания Клуба главных редакторов.
23.09.2017 Плюс Информ
Атака хакеров или террористов? - Плюс ИнформНа прошлой неделе, 13 сентября, в гостиницы Кызыла, департамент по социальной политике мэрии столицы, в Верховный, Арбитражные суды, некоторые учебные заведения поступили анонимные телефонные сообщения о том,
23.09.2017 Плюс Информ
Метеорологи прогнозируют в Туве мокрый снег и гололедицу - МЧС Республики Тыва«В течение суток 23 сентября местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица» - говорится в штормовом предупреждении синоптиков.
22.09.2017 МЧС Республики Тыва