Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

Фото: www.khural.org

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, хүрээ «Даши Панделинг» и «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских храмов и Дома народного творчества парламентарии от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и Верховного Хурала поздравили присутствующим с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты нового года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на тувинском языке поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Последние новости Тывы по теме:
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

- Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
 
По теме
Государственная Дума утвердила закон о внесении изменений в новый порядок применения ККТ - УФНС Республики Тыва Госдума РФ приняла в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на оптимизацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники.
22.06.2018
7 - Представительство Республики Тыва в г. Москве Уважаемые соотечественники! От имени Полномочного представительства Республики Тыва в г. Москве и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем России!
22.06.2018
 
e7bb3d78206d9cbaa7abd4f32bad0f20 - Представительство Республики Тыва в г. Москве Уважаемые соотечественники! Дорогие земляки! Сегодня мы вспоминаем трагические страницы истории нашей страны, когда 77 лет назад советский народ принял на себя мощный удар гитлеровской Германии,
22.06.2018
 
В стране набирает силу деятельность против неформальной занятости и легализации трудовых отношений.
22.06.2018
e7bb3d78206d9cbaa7abd4f32bad0f20 - Представительство Республики Тыва в г. Москве Уважаемые соотечественники! Дорогие земляки! Сегодня мы вспоминаем трагические страницы истории нашей страны, когда 77 лет назад советский народ принял на себя мощный удар гитлеровской Германии,
22.06.2018 Представительство Республики Тыва в г. Москве
7 - Представительство Республики Тыва в г. Москве Уважаемые соотечественники! От имени Полномочного представительства Республики Тыва в г. Москве и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем России!
22.06.2018 Представительство Республики Тыва в г. Москве
В стране набирает силу деятельность против неформальной занятости и легализации трудовых отношений.
22.06.2018 Пенсионный фонд
В ходе встречи начальник УФСИНа России по РТ Дмитрий Обломий поздравил членов Общественной наблюдательной комиссии Тувы с 10-летием со дня принятия Федерального закона № 76-ФЗ «Об общественном контроле над обеспечением п
16.06.2018 Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ Увидел. Украл. Задержан Недалеко от Сарыг-Сепа в начале мая со свободного выпаса были похищены две лошади.
23.06.2018 Плюс Информ
Кызылский районный суд Республики Тыва признал Байыра Донгака виновным в организации двух краж с проникновением в жилище, с вовлечением в совершение преступлений четверых подростков.
22.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
В ряде субъектов Российской Федерации с начала летних каникул произошло значительное количество трагических происшествий с детьми, к расследованию обстоятельств которых незамедлительно подключился Следственный комитет.
22.06.2018 Следственный комитет
Пришло время платить В Туве по исковому заявлению прокурора местный житель через четыре года после незаконной рубки леса возместит государству причиненный ущерб.
16.06.2018 Плюс Информ
За гранью здравого смысла: бросал сына в стену, как мяч... В Республике Тыва местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего сына.
09.06.2018 Плюс Информ
Жестокое преступление, которое произошло 16 мая этого года в одном из сел Тувы, потрясло всю республику.
08.06.2018 Плюс Информ
СИМПОЗИУМ ОТКРЫТ! - Министерство культуры Хоомей смело можно назвать одним из главных объектов нематериального культурного наследия тувинского народа, отражением его духа, его гордостью и отдушиной.
22.06.2018 Министерство культуры
За вклад в развитие музейного дела - Тувинская правда В минувшую среду почетному гражданину РТ и Кызыла Монгушу Кенин-Лопсану торжественно вручили медаль «За вклад в развитие музейного дела», это федеральная награда.
23.06.2018 Тувинская правда
В Хакасии нашли мумию - Тувинская правда Петербургские археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН 21 июня сделали сенсационную находку на могильнике Терезин вблизи Саяно-Шушенской ГЭС.
23.06.2018 Тувинская правда
Вчера в зале на втором этаже новой гостиницы «Азимут» официально стартовал VII Международный этномузыкологический симпозиум «Хоомей (горловое пение) — феномен культуры народов Центральной Азии».
23.06.2018 Тувинская правда
В этом месяце, 12 числа, Николаю Рушеву исполнилось 100 лет. По такому солидному поводу в Национальном музее недавно собрались те, кто захотел вспомнить этого удивительного человека, оставившего глубокий след в культуре Тувы.
21.06.2018 Тувинская правда
Особенно насыщенным событиями в этом году будет День молодежи в Туве Уже 24 июня в 16.00 в Молодежном сквере стартует чемпионат по силовому экстриму (кроссфит).
21.06.2018 Министерство по делам молодежи и спорта
На старте — пенсионеры - Тувинская правда 15 июня на стадионе им. 5-летия Советской Тувы состоялось открытие республиканской спартакиады пенсионеров.
21.06.2018 Тувинская правда
Открыл Спартакиаду, которая проходила в городе Новосибирске, председатель оргкомитета Спартакиады, первый заместитель прокурора Российской Федерации Александр Буксман.
21.06.2018 Прокуратура Республики Тыва
С 15 по 22 июня в столице Монголии Улан-Баторе проходят первые Азиатско-Европейские спортивные игры глухих, в которых принимает участие и сборная команда из Тувы.
20.06.2018 Плюс Информ
В редакции побывал силач Шивит Куулар с информацией о том, что в Туве, в местечке Тос-Булак,
19.06.2018 Тувинская правда
В Тандинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников велогонку.
19.06.2018 Тувинская правда
СИМПОЗИУМ ОТКРЫТ! - Министерство культуры Хоомей смело можно назвать одним из главных объектов нематериального культурного наследия тувинского народа, отражением его духа, его гордостью и отдушиной.
22.06.2018 Министерство культуры
Увидел. Украл. Задержан Недалеко от Сарыг-Сепа в начале мая со свободного выпаса были похищены две лошади.
23.06.2018 Плюс Информ