Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Фото: www.khural.org

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах, которые прошли в Кызыле.

Они посетили Дом народного творчества, хүрээ «Даши Панделинг» и «Цеченлинг», где провели встречу с Камбы-Ламой Тувы – Байыр башкы.

Во время посещения буддийских храмов и Дома народного творчества парламентарии от имени Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и Верховного Хурала поздравили присутствующим с наступающим праздником Шагаа.

Первые минуты нового года огненного Петуха депутаты встретили на горе Дөгээ. Кан-оол Даваа также поздравил собравшихся мужчин, пожелал им всем удачи в начатых делах, творческих устремлений и высоких достижений в работе на благо родной республики и России, доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в новом году.

В 15.00 часов в здании Национального театра также состоялось торжественное мероприятие, посвященное народному празднику Шагаа с участием Национального оркестра Республики Тыва.

Всех присутствующих на тувинском языке поздравил Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа.

«Амыргын-на, амыргын хүндүлүг чонум!

Сол-менди, сорук-күштүг Шагаалап тур силер бе?

Бөгүн чаа уткуп, хүлээп алганывыс кызылсымаар Дагаа чылының баштайгы хүнүнде силер бүгүде-биле амыр-менди солчуп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база бодумнуң өмүнээмден силерге мөгейип, байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Тыва чонувус Дагаа чылын уткуп турар дүне – шагның аазында, даңның бажында Кызыл хоорайның девискээринде элээн каш хүрээ-хииттерде, өске-даа оран-ордуларда улуг ном номчулгаларынга барып, чонувустуң өөрүшкү-маңнайын, аас-кежиин үлежир аргалыг болдум. Арат-чоннуң хей-аъды бедик, сеткили көдүрлүүшкүннүг-дүр деп чүвени ийи караам-биле көргеш, омакшылым оттунду.

Сарыг шажынның Россияда төлээлери бөгүн өг-бүлелери-биле дөргүл-төрелдерин, чоок-кавы кожаларының аалдарын кезип, чолукшуп, үнген чылдың өөрүшкүзүн оларның-биле үлежип турар.

Шаг мындыг чараш, өөредиглиг езу-чаңчылдар чүс-чүс чылдар бурунгаар Тыва оранывыска, арат-чоннуң ёзулалдарынга быжыглаттынып доктааган. Бөгүн саң одун салып, чаагай чеминиң дээжизин, ак сүдүн оран-делегейинче чалбарып чажып, бодунга, чоок кижилеринге, оран-чуртунга амыр-тайбың амыдыралды, сайзырал-хөгжүлдени дилевээн кижи аравыста ховар.

Силерниң чалбарыгларыңар, эки күзээшкиннериңер төрээн черивиске доктаап, амыр-тайбың амыдыралдың, аас-кежиктиң, республиканың чечектелиишкининиң үндезини болзун деп йөрээп тур мен!

Бурган өөредииниң нептередикчилери улуг лама-башкыларывыстың буян-кежик номчулгаларында аныяктар хөй санныг болуп турарын сеткилимде өөрүп, демдеглеп тур мен. Ынчап кээрге, бурунгу чараш ёзулалдарывыс, Шагаа байырлалывыстың сүлде-демдээ быжыг холдарда ышкажыл. Тараа-быдаа, оът-көк элбек болур Дагаа чылында аныяктарның бот-идепкейинге улуг бүзүреп турар бис. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бо чылды «Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы» кылдыр чарлааны онзагай.

Кызылсымаар Дагаа чылын өске-даа эш-өөрүм, чүс-чүс чуртташтарым-биле Дөгээ даанга йөрээл сөстер, эки күзээшкиннер-биле бо эртен уткуп алдым. Мурнунда чылдарда ыдыктыг даавыска республика Баштыңы-биле олуруп алгаш сүмележип, ыяап-ла кылыр дээн күзелдеривис боттанып турарын сеткил ханыышкын-биле түңнеп чугаалаштывыс. Ол дээрге, республикага Адалар чөвүлелин тургузары, Ыдыктыг ырывысты чаарты бадыткаары, эр башкыларны школаларже чалаары, арагалаашкынга удур демиселди күштелдирери дээш, өске-даа ажылдар-дыр.

Мурнувуста салдынган белен эвес сорулгалар моон-даа соңгаар тыва чонувустуң бедик сүлдезинге, хей-аъдынга шаптараазын тургуспайн, берге-хала чокка боттанып турзун деп йөрээп тур мен.

Шагаа-биле, Тывам! Бурунгаар, Тывам! Шаг чаагай, Шагаа чолдуг! Курай-курай!».

Последние новости Тывы по теме:
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ

В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Единая Россия
В первый день года красного Петуха группа депутатов посетила буддийский храм, поднялась на гору Дөгээ и посмотрела праздничный концерт Национального оркестра - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, секретарь Тувинского реионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол,
15:14 28.02.2017 Единая Россия
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Первый день нового года красного Петуха группа депутатов посетили буддийские храмы и поднялись на гору Дөгээ - Кызыл
Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, председатели комитетов Виктор Глухов, Юрий Кара-оол, Радислав Наважап и другие сегодня ночью и ранним утром приняли участие в трёх буддийских молебнах,
16:04 27.02.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Арбитражный суд Волго-Вятского округа по делу № А11-6602/2016  поддержал позицию налогового органа о неисполнении налогоплательщиком (ОАО) обязанности по исчислению и уплате в бюджет налога с доходов,
17.08.2017 УФНС Республики Тыва
 23 августа 2017 года, в 11:30, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва проводит семинар-совещание: «Типовые нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, выявляемые Тывинским УФАС России».
17.08.2017 УФАС
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва проводит тематическую «горячую линию» в целях оказания оперативной консультационной и практической помощи для граждан, как находящимся в Турецкой Республике,
17.08.2017 Роспотребнадзор
1 - ЗАГС    Органом Управления ЗАГС в г. Кызыле совместно с Департаментом по культуре, спорту и по молодежной политике Мэрии г. Кызыла,
16.08.2017 ЗАГС
Региональные управления ФНС России теперь смогут учитывать объем выпадающих доходов при прогнозировании поступления доходов в консолидированных бюджетов субъектов РФ.
16.08.2017 УФНС Республики Тыва
Тыва Республиканың Чаан мөгези С-Б. Түлүш Наадым 2017-ниң тиилекчизи болган - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываМалчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы - 2017 чылдың Наадымы чаңчыл езугаар тыва хүреш маргылдаазы-биле доозулган.
16.08.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Соседи – Кызыл и Минусинск – готовятся подписать Соглашение о побратимских связях - ИА Тува-ОнлайнПоздравить соседей с праздником в Кызыл на День республики прибыла представительная делегация города Минусинска.
16.08.2017 ИА Тува-Онлайн
митинг 1 - ЗАГС15 августа 2017 года работники Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) и органа Управления ЗАГС в Кызылском районе приняли участие в торжественном митинге возложения цветов у памятника основателя тувинской государств
17.08.2017 ЗАГС
каа хем 1 - ЗАГСОрганом Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в Каа-Хемском районе к празднику животноводом «Наадым-2017» и Дню Республики проведена торжественная церемония заключения брака Дамбаа Владимира Викторовича и Монгуш Ая
17.08.2017 ЗАГС
наадым - ЗАГСНаадым – один из самых красивых праздников Республики Тыва. Сам слово «Наадым» из монгольского происхождения означает «празднество», «состязание», «игрища».
17.08.2017 ЗАГС
Накануне, 16 августа в 22 часов 40 минут в дежурную часть Управления МВД России по г. Кызылу поступило сообщение о наезде на пожилого мужчину.
17.08.2017 МВД Республики Тыва
Все чаще пострадавшими от действий злоумышленников становятся владельцы автомобилей.
16.08.2017 МВД Республики Тыва
Порядка 90 человек были эвакуированы из шахты ООО «УК «Межегейуголь» в Тыве, сообщает ИА Пронедра . - Министерство энергетикиУгольная компания «Межегейуголь» входит в Evraz Group. Шахта, где произошёл инцидент, расположена в Тандинском районе.
15.08.2017 Министерство энергетики
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Осуждены скотокрады В ходе совместной работы сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Туве пресекли противоправную деятельность жителей с. Саглы Овюрского района,
Плюс Информ
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Ребенка унесло течением На прошлой неделе, в четверг, в полицию Каа-Хемского района поступило сообщение об обнаружении в воде с признаками утопления тела 4-летнего ребенка из села Дерзиг-Аксы.
Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве - Плюс Информ
В МЧС сообщили предварительную причину задымления на шахте в Туве
На шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы 5 августа произошло задымление, сообщили в управлении МЧС.
Плюс Информ
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Разнообразие культур - Тувинская правдаКак и в первый раз, в 2015 году, второй международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» стартовал под открытым небом у композиции «Царская охота» в Кызыле.
17.08.2017 Тувинская правда
Татарский театр в Туве - Министерство культурыНакануне у въезда в город Кызыл, где находится скульптура «Косуля с олененком», гостей встречали первый заместитель министра культуры Тувы Виктор Чигжит, директор Национального театра Тувы,
17.08.2017 Министерство культуры
Великий шёлковый путь
Выставка из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника была открыта в День республики в Национальном музее.
Тувинская правда
Эх, самовары, прянички! - Тувинская правда
Эх, самовары, прянички!
Как любят поговаривать жители города мастеров: «Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Тувинская правда
Ждем артистов из Казани - Тувинская правда
Ждем артистов из Казани
В среду, 9 августа, директор Национального театра РТ Станислав Ириль и его заместитель Чылгычы Ондар провели пресс-конференцию для журналистов.
Тувинская правда
Праздник сильных людей - Тувинская правда12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
17.08.2017 Тувинская правда
В Лос-Анджелесе завершились соревнования по каратэ. Россияне в личных и командных зачетах завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
15.08.2017 МВД Республики Тыва
Животноводам-передовикам Тувы вручены сертификаты на солнечные электростанции стоимостью 160 тыс. рублей - Правительство Республики ТываЦеремония вручения сертификатов состоялась в ходе девятого Съезда животноводов Республики Тыва.
14.08.2017 Правительство Республики Тыва
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле - Плюс Информ
Сильнейшие кочевники–бойцы Азии встретятся на тувинской земле
Международный турнир по смешанному единоборству (ММА) «Битва кочевников» пройдет в Кызыле 12 августа, накануне празднования Наадыма.
Плюс Информ
Большой праздник футбола - Тувинская правда
Большой праздник футбола
Как известно, сборная команда республики по футболу (ФК «Тыва»), составленная из лучших молодых игроков под руководством тренеров Кара-оол Омака и Салчака Буяна,
Тувинская правда
Поздравление министра культуры Республики Тыва Алдара Тамдына с Днем хоомея - Министерство культурыУважаемые коллеги, уважаемые хоомейжи, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем хоомея!
17.08.2017 Министерство культуры
Татарский театр в Туве - Министерство культурыНакануне у въезда в город Кызыл, где находится скульптура «Косуля с олененком», гостей встречали первый заместитель министра культуры Тувы Виктор Чигжит, директор Национального театра Тувы,
17.08.2017 Министерство культуры
Глава Тувы встретился  с   офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы - Правительство Республики ТываГлава Тувы Шолбан Кара-оол 17 августа встретился с 52 офицерами - выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы.
17.08.2017 Правительство Республики Тыва
В загородных оздоровительных лагерях Тувы прошли занятия по разъяснению детям правил безопасного поведения на проезжей части и использования световозвращающих элементов на одежде - ГИБДДВ последний сезон оздоровительного отдыха сотрудники Госавтоинспекции совместно с региональным центром дополнительного образования детей в загородном детском лагере «Таежный» провели занятия по профилактике детского доро
17.08.2017 ГИБДД
Праздник сильных людей - Тувинская правда12 августа в республике отметили Всероссийский день физкультурника. Начало традиции положено в прошлом веке,
17.08.2017 Тувинская правда