Наадым байырлалында мурнакчы малчыннарга Дээди Хуралдың шаңналдарын тывыскан

Фото: www.khural.org

Дүүн, июль 13-те, кежээ Кызыл хоорайдан каш-ла километр черде Тос-Булакка республиканың малчыннарының Наадымының Өг хоорайжыгажының байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Ооң-биле улуг национал байырлал эгелээн деп санап болур.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Previous Next

Өг хоорайжыгажының ажыдыышкыны чаңчыл ёзугаар кожууннар төлээлериниң байырлыг чыскаалы-биле эгелээн. Каас-чараш кылдыр кеттинген делегациялар байырлалды аян-шинчи киирген. Кожуун бүрүзү кайы-бир чүүлге өскелерден ылгалырын кызып турары илдең болган. Чижээ, Тожу кожууннуң чыскаалынга иви малды бараалгаткан. Улуг-хемчилер республикада билдингир апарган модель агентилелиниң чараш национал хептери-биле чыскаалче үнген.

Өг хоорайның байырлыг ажыдыышкыны-биле «Эң чараш дерилгелиг өг» деп кожууннар аразында конкурс эгелээн. Ооң түңнели бөгүн, июль 14-те, илереттинер. Тиилекчи болур өглерни даарта тыва хүреш маргылдаазының үезинде байырлыг байдалга шаңнаар.

Республикада билдингир артистерниң база кожууннарның киржилгези-биле тургускан байырлыг концерт үезинде мурнакчы малчыннарга республика шаңналдарын тывыскан. Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Давааның даалгазы-биле Аграр комитеттиң даргазы Радислав Наважап тыва парламентиниң Хүндүлел бижиктерин болгаш Өөрүп четтириишкин бижиктерин бөлүк малчыннарга тывыскан. Ол байыр чедирип тургаш: «Тыва чонувустуң бурун шагдан бээр ынак байырлалы – Наадымны таварыштыр Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң), Кан-оол Давааның өмүнээзинден силерге изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Бо чылгы Наадымны республиканың чону улуг көдүрлүүшкүннүг уткуп турар. Алыс боду мал ажылдыг улустуң байырлалы болза-даа, ону дөмей-ле Тываның бүгү чурттакчылары калбаа-биле демдеглээри чаңчыл апарган. Мал ажыл-агыйы – республиканың экономиказының кол адыры, үндезини болуп турар. Тыва Республиканың эрге-чагырга органнары мал ажылын хөгжүдер дээш хүн бүрү ажылдап, мал азырап азы ону өстүрер сорулгалыг өг-бүлелерни доктаамал деткип турар.

Чоннуң улуг деткимчезин болгаш үнелелин «Чемгерикчи инээвис», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» болгаш «Суур бүрүзүнге бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелдири алган. Мал ажылын хөгжүдеринге улуг идигни берген бо төлевилелдер боттандырылгазы чазак-чагырга черлериниң деткимчези-биле моон-даа соңгаар уламчылаар. Ындыг болганда, ол биске чүгле харыысалганы онаап турар эвес, а кызымак ажылга бедик хей-аъттыг болурувусче база кыйгырып турар.

Республиканың малчыннарының Наадым байырлалын таварыштыр силер бүгүдеге кадыкшылды, аас-кежикти болгаш төрээн Тывавыстың хөгжүлдези дээш кылып чоруур бүгү-ле ажылдарыңарга чедиишкиннерни күзедим!» деп чугаалаан.

Теги:
 • Наадым-2018
 • Наважап Р.Н.
 • Тос-Булак

 •  
  По теме
  2018 чылдың Наадым байырлалы доозулган - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва 2018 чылдың Наадым байырлалының төнчү оюну тыва хүреш маргылдаазынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы 2018 чылдың Наадымы
  17.07.2018
  На Первом Форуме отрасли клининга и технической эксплуатации заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров рассказал о ходе реализации проекта Налоговой службы по обелению данной отрасли.
  16.07.2018
   
  На Первом Форуме отрасли клининга и технической эксплуатации заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров рассказал о ходе реализации проекта Налоговой службы по обелению данной отрасли.
  16.07.2018 УФНС Республики Тыва
  16 июля 2018 года Березовским районным судом Красноярского края оглашен приговор 37-летнему жителю Красноярского края.
  17.07.2018 Прокуратура Республики Тыва
  06 июля 2018 года на полевом учебно-тренировочном комплексе сотрудниками отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва проведена учебная тренировка молодых
  16.07.2018 Следственный комитет
  Криминал за неделю - Плюс Информ Дети продолжают тонуть. Где вы, родители? Первого июля текущего года в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в Енисее в районе Востока тела 8-летнего мальчика с признаками утопления.
  14.07.2018 Плюс Информ
  Утонул мальчик В жаркий полдень 11 июня четверо малолетних жителей с. О-Шынаа, в возрасте от 8 до 11 лет, без сопровождения взрослых купались на реке Орукку, которая протекает в 300 метрах от села.
  30.06.2018 Плюс Информ
  В отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
  28.06.2018 Тувинская правда
  Тува: Интернациональный коллектив города Турана покорил публику на празднике животноводов - Правительство Республики Тыва Интернациональный коллектив из города Турана Пий-Хемского района Тувы покорил публику на площади Тос-Булак, где проходили основные праздничные мероприятия праздника животноводов Наадым.
  17.07.2018 Правительство Республики Тыва
   «Мелодия и слова песни той Разрывали материнское сердце на части. Ведь дитя в колыбели все плачет и плачет – И вот ханша, не выдержав                                                           этой пытки,
  14.07.2018 Тувинская правда
  Искусство камнерезов не может оставлять равнодушными сердце и душу. В Туве людей, одарённых талантом вдыхать в холодный камень жизнь, земляки заслуженно уважают.
  14.07.2018 Тувинская правда
  В Национальном парке культуры и отдыха на территории волейбольной площадки 11 июля состоялось открытие Чемпионата Республики Тыва по волейболу на призы Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
  14.07.2018 Тувинская правда
  В преддверии матча Россия — Хорватия в Кызыле, на стадионе им. 5-летия Советской Тувы был проведен фестиваль футбола для детей и подростков.
  12.07.2018 Тувинская правда
  Самый значимый праздник Тувы - Тувинская правда Уважаемые жители и гости Республики Тыва! Примите наши поздравления с одним из самых значимых национальных праздников Тувы — Наадымом!
  14.07.2018 Тувинская правда
  В Туве стартовали основные мероприятия Наадыма - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва С открытия республиканского конкурса «Лучшая юрта» и выставки-ярмарки местных товаропроизводителей в местечке Тос-Булак в Республике Тыва начались основные мероприятия национального праздника Наадым – 2018.
  14.07.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва