Новости города БезФормата.Ru
Кызыл
Главные новости
 
Задать вопрос?

Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы

Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы - Министерство культуры
Мокур Куулар стал Народным хоомейжи Тувы - Министерство культуры
Фото: tuvaculture.ru
Мокур Улуудаевич Куулар тыва хөөмей-сыгыттың сайзыралынга бодунуң улуг үлүг-хуузун киирген өгбелеривистиң бирээзи.  Март 3-те Тыва Республиканың культура сайыды А.К. Тамдын болгаш Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи улуг назылыг хоочун хөөмейживис Мокур Улуудаевичиге Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи деп бедик атты Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажынга чедип, тывысканнар.  Мокур Улуудаевич 1943 чылдың июль 14-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакы сумузунга төрүттүнген. Мокур Улуудаевич бодунуң чажыттары-биле дөмей бирги классче 10 харлыында өөренип кирип, Чыргакы суурнуң 8 чылдың школазын доозупкаш, өөредилгезин Чыраа-Бажынга уламчылап, 10-гу классты 1956 чылда дооскан. Школаны дооскан дораан ол Кызылдың бир дугаар тускай мергежил училищезинче өөренип кирген. 1959 чылда ол училищени чедиишкинниг доозуп, Чыраа-Бажы суурга электриктеп ажылдап эгелээн.  Бичиизинден-не салым-чаяанныг хөөмейжи болганындан Мокур Улуудаевич бот-тывынгыр уран чүүл көргүзүглерниң идепкейлиг киржикчизи болуп, аныяк-чалыы үезинден эгелеп Чыргакы суурнуң билдингир хөөмейжилериниң санынче кирип, боду ышкаш салым-чаяанныг чуртташтары Ак-оол Кара-Сал, Эрес-оол Куулар-биле Чөөн-Хемчик кожуунга 1973 чылда тургустунган бот-тывынгыр, тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинген «Сыгырга» бөлүүнүң артистери апарганнар. Ук бөлүктүң кайгамчыктыг оюн-көргүзүүн Россияның телевидение болгаш радио төвү Останкинога тырттырган. Ол ышкаш Мокур Улуудаевич 1980 чылда Москвага болуп эрткен делегей чергелиг чайгы олимпийжи оюннарның уран чүүл талазы-биле төлээлериниң санынче кирип турган.  «Сыгырга» бөлүү Тывага эң-не баштай тургустунган улуг бөлүктерниң бирээзи. Ооң бирги киржикчилеринге Тываның ховар оолдары Ачын-оол Монгуш, Седен-Дамба Ондар, Эрес-оол Ондар, Тыва АССР-ниң Алдарлыг артизи Ак-оол Кара-Сал, Тыва АССР-ниң культураның Алдарлыг ажылдакчызы Эрес-оол Куулар, «Саян» ансамбилиниң солизи Олег Куулар, ТР-ның Улустуң хөөмейжилери Маржымал Ондар, Сундукай Монгуш, Хунаштаар-оол Ооржак хамааржыр. Оларның салгакчылары ТР-ның Улустуң хөөмейжилери Конгар-оол Ондар, Кайгал-оол Ховалыг база хөөмейжи оруунуң баштайгы базымнарын «Сыгыргадан» эгелээннер.  Мокур Улуудаевич хөөмейжи Ооржак Хорагай Кылын-ооловичиниң өөреникчизи болуп, Чөөн-Хемчик кожууннуң аныяк хөөмейжилерин углап-баштап, өөредип чоруур. Хоочун хөөмейжи бодунуң башкызы Чөөн-Хемчик кожууннуң Улустуң хөөмейжи деп аттың эдилекчизи Хорагай Ооржак дугайында кезээде чоргаарланып, хүндүлеп чугаалаар.  Мокур Улуудаевич хөй санныг шаңнал бижиктерниң эдилекчизи, оларның аразында: - Хөөмей чылынга болгаш хоочун хөөмейжи Евгений Оюннуң 50 харлаан оюнга тураскааткан республика чергелиг «КАРГЫРААМНЫ КАГБАС-ЛА МЕН» деп мөөрейниң Гран-При шаңналының эдилекчизи (2008);  - Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Геннадий Туматтың 50 харлаан оюнга тураскааткан «ХӨӨМЕЙ-СЫГЫТ ӨВҮР ЧЕРДЕ» деп фестивальдың «Эң улуг назылыг киржикчи» деп тускай шаңналдың эдилекчизи (2014);  - «АЗИЯ ДИПТИҢ ТӨВҮНДЕ ХӨӨМЕЙ» деп бирги делегей чергелиг фестивальдың «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналының эдилекчизи (2015);  - Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Геннадий Чаштың 55 харлаан оюнга тураскааткан республика чергелиг хөөмейжилер мөөрейиниң «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналының эдилекчизи (2015);  - Хоочун хөөмейжилер аразынга болуп эрткен мөөрейге «Каргырааның тергиин эки күүседикчизи» деп тускай шаңналдың эдилекчизи.  Хүндүлүг Мокур Улуудаевич! Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи деп бедик атты Силерге тывысканы-биле изиг байырны чедирип, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, катаптаттынмас каргырааңар ам-даа бисти өөртүп чоруурун сеткиливис ханызындан күзеп, хей-аъдыңар бедик болурун йөрээдивис! Курай! Курай! Курай!   Тыва үндезин культура төвү
21 марта Министерство культуры Тувы проводит региональный этап Всероссийского хорового фестиваля На смотр хоровых коллективов Тувы прибывает главный дирижер Камерного хора Новосибирской филармонии Игорь Юдин 21 мар
19.03.2018 ИА Тува-Онлайн
Дорогие наши зрители! В этом году у Тувинского государственного театра кукол – первый юбилей: нам исполняется пять лет!
19.03.2018 ИА Тува-Онлайн
21 марта Министерство культуры Тувы проводит региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - Министерство культурыНа смотр хоровых коллективов Тувы прибывает главный дирижер Камерного хора Новосибирской филармонии Игорь Юдин 21 марта 2018 г.
19.03.2018 Министерство культуры
18 марта в Кызыле прошел митинг-концерт «Крымская весна» - Правительство Республики ТываМитинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией собрал на площади Арата около 2500 человек.
19.03.2018 Правительство Республики Тыва
«Тувинец душой», заслуженный артист РТ Шон Куирк сегодня отмечает 40-летие - Министерство культурыСегодня 40 лет отмечает известный американский музыкант с ирландскими и немецкими корнями, Заслуженный артист Тувы, замечательный ведущий, знаток тувинского языка, менеджер группы «Алаш»,
17.03.2018 Министерство культуры
Конкурс на участие в археологической экспедиции "К берегам Саянского моря" - Министерство культурыВ течение полутора месяцев участники экспедиции будут заниматься археологической разведкой берегов Верхнего Енисея с использованием современных методов фиксации,
17.03.2018 Министерство культуры
В Верховном Суде Республики Тыва началось рассмотрение уголовного дела в отношении сестёр Р. И М. Данданян.
19.03.2018 Верховный Cуд
Серию грабежей, жертвами которых становились женщины  в возрасте от 70 лет, раскрыли сотрудники уголовного розыска полиции Кызыла.
19.03.2018 МВД Республики Тыва
В Управление МВД России по г. Кызылу 14 марта поступило заявление об угоне автомашины.
18.03.2018 МВД Республики Тыва
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
«Бытовуха» Дознавателем полиции Тоджинского района возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
Плюс Информ
Криминальные письма - Тувинская правда
Криминальные письма
Кызылский городской суд признал виновным Александра Наземцева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.
Тувинская правда
Криминал за неделю - Плюс Информ
Криминал за неделю
Дело об убийстве семьи в Ак–Довураке передано в суд Две местные жительницы, молодые женщины, предстанут перед судом за совершение убийства супружеской пары и двух малолетних детей.
Плюс Информ
Дорогие наши зрители! В этом году у Тувинского государственного театра кукол – первый юбилей: нам исполняется пять лет!
19.03.2018 ИА Тува-Онлайн
В Кызыл заглянула «Крымская весна» - Министерство культурыСегодня на площади Арата прошел митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией  Не по-весеннему холодный день 18 марта согрел ставший уже традиционным митинг-концерт «Крымская весна».
19.03.2018 Министерство культуры
21 марта Министерство культуры Тувы проводит региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - Министерство культурыНа смотр хоровых коллективов Тувы прибывает главный дирижер Камерного хора Новосибирской филармонии Игорь Юдин 21 марта 2018 г.
19.03.2018 Министерство культуры
Королевский гобой - Тувинская правда
Королевский гобой
Любители классической музыки в Кызыле редко радуются встречам с музыкантами, пропагандирующими вечное Искусство.
Тувинская правда
Фотографии смерти - Плюс Информ
Фотографии смерти
Наверное, практически каждый видел, что в старых альбомах у многих есть фотографии с похорон.
Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь - Плюс Информ
У романса есть только одна тема – это любовь
Романс – это такой странный жанр. Просто любовь – и все. Классические образцы написаны сто и больше лет назад.
Плюс Информ
4271_171135706.jpg - ТувГУНа станции Тайга прошел чемпионат Республики Тыва по лыжным гонкам. Это были последние в сезоне крупные состязания по этому  виду спорта.
19.03.2018 ТувГУ
4264_1103463546.jpg - ТувГУВ минувшие выходные в Тувинском государственном университете проводилось личное первенство по шахматам.
19.03.2018 ТувГУ
По системе коэффициентов - Тувинская правдаВ шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» прошел чемпионат Республики Тыва среди мужчин и женщин по шахматам.
17.03.2018 Тувинская правда
И творческие, и ловкие - Тувинская правда
И творческие, и ловкие
3 марта в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва было «очень жарко», страсти кипели, участники корпели, а болельщики болели.
Тувинская правда
Вольным стилем, брассом и баттерфляй - Плюс Информ
Вольным стилем, брассом и баттерфляй
В Туве впервые прошло республиканское лично-командное первенство по плаванию среди детей.
Плюс Информ
Играют женщины - Тувинская правда
Играют женщины
В спортивном зале Республиканского медицинского колледжа прошло открытое первенство г. Кызыла по настольному теннису среди женщин, посвященное празднованию 8 марта.
Тувинская правда
_DSC5360.jpg - Правительство Республики ТываТува показала самый высокий результат по явке на выборах президента РФ среди регионов Сибирского федерального округа.
19.03.2018 Правительство Республики Тыва
Верховный Хурал проголосовал на выборах Президента Российской Федерации - Верховный Хурал (парламент) Республики ТываСегодня депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и сотрудники Аппарата регионального парламента проявили высокую гражданскую активность и, практически сразу после открытия избирательных участков,
18.03.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
В Кызыл заглянула «Крымская весна» - Министерство культурыСегодня на площади Арата прошел митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией  Не по-весеннему холодный день 18 марта согрел ставший уже традиционным митинг-концерт «Крымская весна».
19.03.2018 Министерство культуры
21 марта Министерство культуры Тувы проводит региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - Министерство культурыНа смотр хоровых коллективов Тувы прибывает главный дирижер Камерного хора Новосибирской филармонии Игорь Юдин 21 марта 2018 г.
19.03.2018 Министерство культуры
Министерство здравоохранения Тувы поздравляет Людмилу Салчаковну Эрдыниеву с Юбилеем - Министерство здравоохраненияНа выбор профессии Людмилы Эрдыниевой повлияло увлечение чтением: из множества прочитанных произведений судьбоносной оказалась книга Федора Углова «Сердце хирурга».
19.03.2018 Министерство здравоохранения